Životního pojištění - význam a účelnost

Životní pojištění je obecně výhodnější uzavřít v mladším věku, v pozdějším věku může být díky případnému zhoršenému zdravotnímu stavu, pojištění dražší a mohou z něj být vyloučena i některá rizika.

Rozhodneme-li se pro sjednání životního pojištění, činíme to většinou z důvodů

 • dlouhodobého spoření pro dobu, kdy nebudeme pracovně činní,
 • finančního zabezpečení své rodiny pro případ poškození zdraví, případně úmrtí,
 • požádání o hypotéku a banka požaduje sjednané životní pojištění,
 • příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění ve formě benefitu,
 • možnosti snížení daní.

  V krajním případě, nebude možnost potenciálního klienta pojistky pojistit.

Před samotným sjednáním je vhodné i zvážit tyto otázky

jaký pojišťovací subjekt si vybereme (porovnání konkurenčních nabídek z hlediska rozsahu pojištění, ceny, doplňkových služeb, druhu pojištění. Žádná pojišťovna nenabízí všechny produkty a nemá je shodně nastavené)

 • rozdílu pojistných podmínek u různých pojišťovacích subjektů
 • co od životního pojištění očekáváme
 • jaký druh životního pojištění sjednáme
 • proti kterým rizikům se chceme pojistit
 • na jak dlouhou dobu chceme být pojištěni
 • průběžná možnost sjednání změn v pojistné smlouvě

Životní pojištění je výhodné - kdy se pojistit

 • uzavřít v mladším věku, z důvodu placení menších pojistných částek,
 • uzavřít na dobu do věku minimálně 60let,
 • využívat dlouhodobých účelových pojištění,
 • pojistit se na patřičně vysokou částku.

Životní pojištění je členěno na specifické oblasti, která jsou zaměřená na:

Riziková pojištění se stálou nebo klesající pojistnou částkou

Zde hradíme krytí rizika, nejedná se o spoření a při výpovědi pojistky nic nedostaneme. Toto pojištění se hodí pro toho, jehož rodina je závislá na jeho příjmech. V případě úmrtí rodina nezůstane bez financí a v případě nesplacení úvěru, převezme závazky klienta pojišťovna.

Různá připojištění například pro případ úrazu

kdy se toto pojištění hodí pro toho, kdo hodně či vrcholově sportuje, dále pro případ nemoci, kdy se pojištěnci vyplácí denní dávky při pracovní neschopnosti nebo při hospitalizaci v nemocnici.

Pojištění dětí

Toto pojištění se sjednává pro děti, od jejich narození, pro jejich zabezpečení, pro zhodnocení finančních prostředků např. pro studium dětí aj.

Investiční životní pojištění

Zde platíme za krytí rizika. Pojištění zachovává výhody klasického životního pojištění. Toto pojištění se hodí pro toho, kdo si chce spořit, nevadí mu nejistý zisk a chce zajistit svoji rodinu. Minimální doba pojištění je 10 let a více. - smíšená kapitálová životní pojištění Zde máme garantovanou pojistnou částku a výnos ze spoření, dožijeme-li se konce sjednané pojistky. Výhodné zhodnocení finančních prostředků formou mimořádného pojistného Toto pojištění se hodí pro toho, kdo si chce spořit na důchod a chce zajistit svoji rodinu.

Životní pojištění se spořícím charakterem

Při sjednávání životního pojištění, které má spořící charakter, si všímáme výše poplatků, jejichž počáteční vklady způsobují, že během prvních let spoření jsou úspory nižší, než samotné zaplacení pojistného. Cena pojistky záleží na faktorech:

 • na jakou částku se pojistíme
 • jakou částku budeme pravidelně ukládat
 • kolik let budeme pojistku platit
 • v kolika letech začínáme spořit
 • jaký je náš zdravotní stav

  Finanční poradce Vám odborně poradí, jaký druh životní pojistky je pro nás ten pravý.

Životní pojistka a snížení daňového základu

Máme-li sjednané životní pojištění, lze si každý rok odečíst ze svého daňového základu až 12.000 Kč. Částka, kterou lze odečíst je rovna úhrnu příspěvku za zdaňovací období. Na zaplacených 12.000 Kč ušetříme 1.800 Kč, tj. 15% z 12.000 Kč. Na životní pojistku Vám může přispívat i zaměstnavatel, nabízí-li tento benefit ve svém motivačním programu pro své zaměstnance. Zaměstnavatel může každému zaměstnanci přispět maximální částkou ve výši 24.000 Kč za zdaňovací období. Příspěvky na životní pojištění od zaměstnavatele budete mít ve výplatě v čistém, neodvádí se z nich zdravotní a sociální pojištění.

Zjistíme-li po určité době, za pár let, že pojistku, kterou jsme uzavřeli, není tak výhodná, jak se zdála v porovnání s novou, aktuální nabídkou pojistek, je na zvážení, zda půjde pojistku upravit, či ne. Kapitálové pojistky tuto výhodu bohužel nemají, naopak investiční a flexibilní pojistky jsou nastaveny tak, že v průběhu pojištění jsou možné úpravy, aby bylo možné klientovi vyhovět.

Rozhodneme-li se z jakéhokoliv důvodu sjednanou životní pojistku zrušit

není toto řešení příliš výhodné z důvodů:

 • nedostaneme zpět vše, co jsme pojišťovně zaplatili,
 • zrušíme-li pojistku v prvních v dvou letech, nedostaneme zpět vůbec nic, neboť jdou finanční částky na administrativu,
 • zaplacení daně, kterou jsme si odepsali z daňového základu v rámci ročního zúčtování či přiznání k dani z příjmu. V následném zdaňovacím období to pro nás bude představovat uvést výši odečtených částek, které nyní zdaníme. Chceme-li přesto životní pojistku předčasně ukončit, zašleme svoji písemnou výpověď doporučeně s uvedením jména, bydliště, čísla pojistné smlouvy, datu a telefonu a podpisem. Případně použijeme předtištěný formulář na stránkách pojišťovny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4738 (zivotni-pojisteni.eu#178)


Přidat komentář