Životní pojištění - kapitálová hodnota

Je vynikajícím spojením spoření a životního pojištění, které Vám společně s kapitálovou hodnotou poskytne finanční prostředky v budoucnu. Poradci doporučují životní kapitálové pojištění všem, kteří myslí na jistoty své rodiny.

Životní pojištění a spoření

Životní pojištění v sobě zahrnuje spojení pojištění pro případ smrti a zároveň spoření. Dynamiku zhodnocení si, podle životní situace a míry rizika, můžete, po poradě s poradcem, zvolit optimálně dle vaší potřeby. Poradce Vám poradí v otázkách ohledně rozložení placení pojistného, které je určeno na pokrytí rizika smrti a části, která je připisována pojišťovnou jako tkz. kapitálová hodnota ve prospěch klienta. Vybrat si můžete z široké škály pojistných programů kapitálového životního pojištění nebo investičního životního pojištění.

Kapitálová hodnota a její zhodnocení

V případě smrti klienta je pojišťovna povinna vyplatit jak pojistnou částku pro případ smrti tak kapitálovou hodnotu. Po uzavření smlouvy a Vámi zhodnocuje pojišťovna kapitálovou hodnotu. Na konci pojistné doby vyplatí pojišťovna klientovi kapitálovou hodnotu pojištění.

Životní pojištění – zajištění blízkých

Životní pojištění je pomoc pro Vaše blízké (děti, manželku) v případě vaší smrti. Peníze Vás jistě nenahradí, ale Vaše pojištění pomůže Vaši rodině zachovat si důstojnost. Životní pojištění poradci doporučují také živitelům rodin, kdy v případě smrti přijde rodina o podstatnou část příjmu. Hlavním důvodem uzavření životního pojištění je finančně zajistit osoby vám blízké.

Životní pojištění – zajištění úvěru

Poradce zprostředkuje životní pojištění také v případech, kdy je tento druh pojištění vyžadován bankou jako součást požadavků pro poskytnutí úvěru. Životní pojištění snižuje riziko zadlužení rodiny v případě Vaší smrti.

Životní pojištění a daňové úlevy

Podle novely Zákona o daních z příjmů z konce roku 2000 je placené pojistné odpočitatelné od základu daně. Další daňové úlevy Vám vysvětlí poradce.

Životní pojištění

Životní pojištění mohou zajišťovat výlučně vyškolení pojišťovací zprostředkovatelé, registrovaní u České národní banky, kteří jsou schopni klientovi vysvětlit nejen princip a výhody pojištění, ale i kvalifikovaně pomoci při výběru druhu pojištění a výši pojistné částky. Životní pojištění je individuální produkt.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4737 (zivotni-pojisteni.eu#163)


Přidat komentář