Životní pojištění - jak nedoplatit

Životní pojištění – finanční produkt. Výlet do historie s životním pojištěním. Důvod vzniku pojišťoven. Životní pojištění - jak nedoplatit. Druhy životního pojištění. Základní varianty životního pojištění. Rizikové životní pojištění.

Životní pojištění – finanční produkt

o kterém snad každý z nás už něco slyšel. Ať už negativního, nebo pozitivního. Známe ho, chápeme a rozumíme mu. Ti, kteří ho potřebují, ho už mají sjednané, a pokud potřebujeme my, víme, jak si vybrat pro naše potřeby nejvýhodnější životní pojistku ze široké nabídky na trhu a umíme si vybrat nejvýhodnější pojišťovnu.

Výlet do historie s životním pojištěním

Abychom pochopili smysl pojišťování jako takového, musíme krátce pohlédnout do jeho historie. Na rozdíl od docela krátce zažitého stavebního spoření mají pojišťování a pojistky dlouholetou tradici. První stavební spořitelna dnešního typu byla založena v roce 1923 jako Spolek přátel města Wüstenrot. Přitom taková Commercial Union, životní pojišťovna a.s., člen seskupení CGNU, respektive jeho „praotec“, byla založena už roku 1696. Funguje tedy už nepřetržitě už více než 300 let! Tím se řadí Commercial Union k vůbec nejstarším pojišťovnám na světě.

Důvod vzniku pojišťoven

Otázkou ale zůstává, proč už v době dávno minulé vlastně vznikaly pojišťovny. Důvod je jednoduchý – už v té době si lidé uvědomovali, že vlastními prostředky se jednotlivec nemůže ubránit škodám vzniklým nepříznivým působením přírodních sil nebo nežádoucím jednáním jiných lidí. A proto vznikly první pojišťovny, založené na principu pomoci v nouzi. A i v dnešní době je uplatňovaný princip solidárnosti, podmíněné návratností a neekvivalentností.

Životní pojištění - jak nedoplatit

Životní pojištění funguje přesně tak, jak je uvedené výše. Pokud se pojištěnému přihodí nějaká událost, která je vymezená v pojistné smlouvě, a klient zemře, bude oprávněným osobám vyplaceno plnění, které bylo sjednané v pojistné smlouvě. Za oprávněné osoby jsou v tomto případě považováni dědici nebo osoby uvedené v pojistné smlouvě. Čeho tedy docílíme tím, že budeme životně pojištění? Životní pojištění je známkou toho, že si uvědomujeme svoji hodnotu a svou zodpovědnost za své závazky, ať už ve formě různých půjček či úvěrů, tak i zodpovědnost vůči svým dětem a rodině. Životní pojištění bývá obyčejně spojované jen se zajištěním pozůstalých, ale ve skutečnosti je jeho uplatnění o dost širší. Je možné ho použít ke spoření finančních prostředků, pro financování jakýchkoli budoucích potřeb – takovéto pojistky se označují jako kapitálové. A tím jsme se dostali druhům a variantám životního pojištění.

Druhy životního pojištění

Pokud má pojišťovna ve svém portfoliu životní pojištění, obvykle nabízí všechny jeho druhy v několika různých variantách. To znamená, že klient, který chce uzavřít životní pojištění, má na výběr zhruba z 300 základních variant! Tento počet snad uspokojí jakýkoli požadavek, který může být na pojistku kladen.

Základní varianty životního pojištění

Velké množství variant životního pojištění se všeobecně rozlišuje do 5 skupin:

  • A. rizikové pojištění,
  • B. kapitálové pojištění,
  • C. flexibilní pojištění,
  • D. investiční,
  • E. důchodové.

Rizikové životní pojištění

Pojištěný platí výlučně jen za to, že je pojištěn na určitou částku na smrt. Neobsahuje spořící složku a veškeré pojistné se spotřebovává na krytí pojistné ochrany a na poplatky pojišťovně. Pokud rizikové pojištění ukončíte, neočekávejte žádné plnění, k výplatě částky dojde pouze tehdy, když klient zemře nebo v případě sjednání připojištění, které bude mít plnění v podmínkách. Rizikové pojištění je vhodné pro ty, kteří chtějí v případě smrti zabezpečit své blízké. Také jej lze použít v případě zajištění hypotéky či jiných úvěrů. Výše pojistné částky se odvíjí především od výše příjmů rodiny, šíře pojistné ochrany či závazků, které klient má.

Kapitálové životní pojištění

Jedná se o pojištění pro případ smrti nebo dožití ve smlouvě sjednaného věku. Pojistná částka může být pro oba případy stejná nebo si klient může předem domluvit jinou částku pro případ dožití a jinou pro případ smrti. Kromě toho může klient očekávat zhodnocení finančních prostředků, které do svého pojištění investuje. Doporučená doba trvání pojištění se pohybuje od 10 let výše. V případě úmrtí vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku, v případě dožití vyplatí pojistnou částku včetně podílů na výnosech. Peníze, jež vložíte do kapitálového životního pojištění, jsou úročeny zhruba 2,0 % až 2,4 %, což není příliš mnoho. Výhodou jsou ale daňové odpočty, které dovolují ze základu daně odečíst 12 000 Kč. 

Investiční životní pojištění

Toto pojištění propojuje pojistnou ochranu s možností dosáhnout zajímavého zhodnocení, které je vyšší než je tomu při kapitálovém životním pojištění, za to ale nebývá garantováno. Klient má na výběr několik investičních fondů, které se liší zhodnocením finančních prostředků a mírou rizika. Investiční životní pojištění je vhodné pro ty, kteří chtějí zabezpečit své blízké a přitom dlouhodobě zhodnocovat své finanční prostředky. Musí však akceptovat vyšší míru rizika. 

Důchodové pojištění

Účelem důchodového pojištění je zvýšení životního standartu v důchodovém věku. Jakmile klient dosáhne sjednaného věkové hranice, pojišťovna mu bude vyplácet naspořenou částku – buď jednorázově, nebo pravidelně po částech. Pozor, nepleťte si jej s penzijním připojištěním. Důchodové pojištění není na rozdíl od penzijního připojištění dotováno státními příspěvky. 

Připojištění

Ke každému typu životního pojištění je možné připojit další tzv. připojištění. To lze tehdy, když je klient spokojen se svým pojištěním, pouze by jej chtěl rozšířit o další rizika, popř. změnit nějaké jeho parametry.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4723 (zivotni-pojisteni.eu#58)


Přidat komentář