Úvod k životnímu pojištění

Úvod k životnímu pojištění. Investiční pojištění. Kapitálové pojištění. Rizikové pojištění. Životní pojištění a odpočty z daní. Je uložení peněz do životního pojištění bezpečné? Jestliže pojistku platí firma, kdo z toho bude mít výhody?

Nemávněte nad tímto tématem rukou

a zajistěte své nejbližší pro případ nenadálé nepříjemné události. Vybrat si můžete z více druhů životního pojištění. Tento produkt zaujal v oblasti pojištění významné místo. Životní pojištění by mělo být nedílnou součástí každého moderního člověka. Nalezneme zde spoustu výhod ve srovnání s jinými peněžními produkty. Může kombinovat zabezpečení a spoření. Životní pojištění tvoří obranný štít pro člověka a jeho blízké a je i významným prostředkem investice. Primárním účelem životního pojištění je bezpečnost, což se týká nejen bezpečnosti klienta a jeho blízkých, ale i bezpečnosti spoření a výnosnosti finančních prostředků.

Investiční pojištění

Investiční životní pojištění je sloučením pojištění a dobré investice financí. Rozhodnutí o aktuální pojistné ochraně a spořící složce zůstává zcela na klientovi. V závislosti na klientově aktuální životní situaci může být měněno i pojistné na určitá rizika. Každý ze zájemců si vybere vhodnou investiční strategii a tím si určuje riziko a výnosnost. Předmět pojištění se týká dožití, pojištění závažných onemocnění, pojištění v případě pracovní neschopnosti, úrazu či pobytu v nemocnici.

Kapitálové pojištění

Princip kapitálového pojištění spočívá ve vyplacení pojistné částky při dožití se konce pojištění, nebo v případě úmrtí pojištěného. Pojistná částka pro případ smrti a dožití je určena klientem zvlášť. Až sjednaná pojistná doba skončí, klient obdrží pojistnou částku i s podílem na zisku z hospodaření. A co je předmětem kapitálového pojištění? Jedná se o dožití, smrt a invaliditu (zde bude následovat zproštění od placení pojistného).

Rizikové pojištění

Hlavním cílem je zajištění Vašich blízkých. Je jistotou, že při případné tragické události se neocitne Vaše rodina ve finančně těžké situaci. Nehodí se ale jen pro zajištění rodiny, nýbrž také pro zajištění úvěrů či půjček. S rizikovým životním pojištěním si nebudete nic spořit. Celé pojistné je určeno ke krytí pojistného rizika. Pojistná částka je, ve srovnání s pojištěním se spořící složkou, vyšší. Dalšími druhy životního pojištění mohou být například: pojištění dětí, důchodové pojištění, nebo úvěrové životní pojištění.

Životní pojištění a odpočty z daní

Pro každého, kdo si sjedná životní pojištění a splní určité podmínky, platí, že si zaplacené pojistné může odečíst od daňového základu. Je stanovena hranice 12 000 Kč za rok. Podle výše příjmu můžeme spočítat, kolik by každý člověk na daních ušetřil. Uspořená částka se může vyšplhat až téměř ke 4 000 Kč. Pokud jste v předešlých zdaňovacích obdobích odečetli pojistné od základu daně z příjmů a při předčasném ukončení smlouvy dojde k porušení podmínek stanovených pro odpočty, musíte v daňovém přiznání napsat sumu pojistného, o kterou Vám byl snížen základ daně. 

Je uložení peněz do životního pojištění bezpečné?

Můžeme hovořit o jisté finanční stabilitě a tradici. U všech velkých pojišťoven na našem trhu najdeme silné akcionáře (většinou se jedná o přední světové pojišťovací giganty, kteří s úspěchem realizují pojištění klientů už mnoho let). Můžeme tedy prohlásit, že je to systém prověřený časem. Navíc ministerstvo financí řádně kontroluje hospodaření příslušné pojišťovny. Česká republika už poskytuje stejnou bezpečnost investice jako v Evropské unii. Varianta ztráty investovaných peněz je jen opravdu mizivá. 

Jestliže pojistku platí firma, kdo z toho bude mít výhody?

Ušetříte Vy i Váš zaměstnavatel. Pro vznik nároku na daňové výhody je třeba dodržet stejné podmínky, jako u individuálního pojištění. Výplata pojistného plnění musí nastat až po 60 kalendářních měsících a při dosažení alespoň 60 let. Pojistné, které bude zaměstnavatel zaměstnanci platit, není zatíženo daní, a to až do výše 24 tisíc korun za rok. Zaměstnavatel si polepší v tom, že pojistné započítá do daňově uznatelných nákladů.

Co znamená odbytné nebo odkupné?

Mnoho klientů si uzavře životní pojištění, aniž by znalo dobře význam těchto pojmů. Někteří lidé ani nemají tušení o tom, že předčasné zrušení pojistné smlouvy s sebou nese značné nevýhody. V tomto případě se vyplácí odbytné nebo odkupné. Ve skutečnosti ale vyplacená částka nemusí být vůbec shodná nebo vyšší, než zaplacené pojistné. Pokud tedy někdo pojistku předčasně zruší, často se setká se zklamáním.

Jaké jsou možnosti, pokud je pojistné nyní velkou zátěží pro můj rozpočet?

Taková situace se může kdykoli přihodit každému z nás. Vypovězení pojistné smlouvy by mělo být až posledním řešením. Nabízí se možnost snížení výše pojistného, zrušení připojištění nebo doplňkových pojištění, redukce pojištění a přerušení placení pojistného. Snížení výše pojistného u klasického pojištění bude mít vliv i na pojistnou částku. U investičního ŽP se pojistné sníží, ale krytí klidně může zůstat, protože se sníží spořící část. Při zrušení připojištění nebo doplňkových pojištění nezapomeňte na fakt, že dojde i k omezení pojistné ochrany. Redukce pojistné smlouvy zprošťuje klienta od nutnosti platit pojistné. Pojistná smlouva se změní na pojištění pro případ úmrtí nebo dožití a pojistná částka se dopočítá ze stávající hodnoty pojištění. Máte možnost i přerušit placení pojistného, přičemž placení můžete obnovit kdykoliv. 

Technická úroková míra

Technická úroková míra je garantované zhodnocení peněžních prostředků. Najdeme ji ve vyhlášce 458/2006 Sb. V současnosti zaujímá hodnotu 2,4 %, což znamená že toto zhodnocení musíte mít zaručené příslušnou pojišťovnou. V případě úspěšného hospodaření pojišťovny, může pojišťovna připsat i podíl na zisku. Technická úroková míra ale není shodná s prostředky, které klient do pojištění vložil. Jedná se pouze o zhodnocení pojistné rezervy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4739 (zivotni-pojisteni.eu#213)


Přidat komentář