Spektrum životního pojištění

Typů životních pojištění je hned několik. Každému z nás vyhovuje něco jiného. Rozhodující je však primární účel, se kterým pojistku chceme uzavřít. Výběr je pak už individuální. Na výběr je hned z pěti různých životních pojištění.

Možností je mnoho

Myslíte na svou budoucnost? Máte strach při myšlence, co kdyby… ? Pro vás, ale i pro řadu dalších lidí na českém trhu funguje životní pojištění. Jako jeho hlavní cíl je zabezpečit rodinu a blízké po nečekané smrti pojištěného. Ten se ale nemusí pojistit jen proti takto smutné události, ale také pro případ úrazu, hospitalizace a další. Důvodů, proč si sjednat životní pojistku je hodně. Teď si jen vybrat tu, která je pro vás neideálnější. To je první a také nejdůležitější krok. Nabídka je totiž velká.

Z čeho si vybrat u životního pojištění?

Typů životních pojištění je hned několik. Každému z nás vyhovuje něco jiného. Rozhodující je však primární účel, se kterým pojistku chceme uzavřít. Výběr je pak už individuální. Na výběr je hned z pěti různých životních pojištění. Na výběr je z rizikového, kapitálového, flexibilního, investičního a důchodového pojištění. Pojďme si tedy každé z nich jednotlivě představit. Člověk by totiž měl vědět, které je vhodné právě pro něj.

Rizikové životní pojištění

Tento typ pojištění uzavírá člověk jen z jediného důvodu. Pojistnou částku platí za to, že se pojišťuje pro případ smrti. Z naspořených peněz tak logicky nevidí ani korunu. Po jeho smrti jdou peníze jeho rodině, která s prostředky pak nakládá. Klient tedy myslí na budoucnost a chce zabezpečit svou rodinu. Při tomto pojištění nedochází k žádnému spoření. Celá částka, kterou člověk spoří, tak jde na jeho ochranu, zbytek na poplatky pojišťovně. Pojistná částka se vyplácí, pokud dojde ke splnění podmínek. Pokud klient zemře, pojistka je vyplacena jeho rodině.

Proč zvolit rizikové pojištění?

Lidé, kteří si vyberou rizikové pojištění, nestojí o žádné spoření. Chtějí jen zabezpečit své blízké nebo si třeba pojistit hypotéku. U tohoto typu pojištění lze navíc sjednat i další připojištění. Mezi jeho výhody patří jistota vyplacení částky pro případ, že klient zemře. Sjednaná částka může být jak pevná, tak i klesající. Mezi mínusy ale patří, že nevynáší žádné peníze. Nejedná se totiž o spořící pojištění. Princip rizikového pojištění je jinde.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové pojištění slouží k více věcem. Obsahuje pojištění pro případ smrti, ale i dožití. Částka, kterou si klient zvolí, může být buď stejná, nebo také pro každý případ rozdílná. Výhodou oproti rizikovému pojištění je fakt, že se zde zhodnocují finanční prostředky. Maximálně pak do výše 2,4 procenta. Odborníci doporučují, aby si tento typ lidé uzavírali minimálně na dobu deseti let. Z tohoto pohledu se tedy jedná o dlouhodobé pojištění. Kapitálové pojištění i dnes zůstává mezi lidmi velmi oblíbené a využívá ho hodně klientů. Je ale pravdou, že už ne tolik, jak tomu bylo v minulosti.

Proč zvolit kapitálové pojištění?

Z částky, kterou si klient platí, se financuje krytí pojištění a k tomu poplatky pojišťovně. Oproti předchozímu typu pojištění se ale ze zbylé částky tvoří rezerva pojištění. Když klient umře, bude jeho pozůstalým vyplacena sjednaná pojistka. Pokud klient dožije, bude mu sjednaná částka vyplacena a k tomu dostane podíly na výnosech. Tak, jako u rizikového pojištění, lze i tady zařídit připojištění. Výhodou jsou daňové odpočty, na kterých si můžeme přijit až na 12 000 korun. Mezi nevýhody však patří, že aktivně nelze ovlivnit tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.

Investiční životní pojištění

Pokud se rozhodnete sjednat investiční pojištění, znamená to, že si zajistíte pojistnou ochranu a k tomu navíc šanci na zajímavé peníze. Toto pojištění totiž přináší velmi zajímavou nabídku zhodnocení finančních prostředků. Toto navýšení ale nebývá garantováno. Je ho vhodné využít pro zabezpečení blízkých v případě smrti či pro dlouhodobé zhodnocování financí. Klienti pro tento typ pojištění využívají činnosti investičních fondů. Na našem území jich působí několik a každý nabízí něco jiného. Pak už záleží jen na požadavcích konkrétního člověka.

Proč zvolit investiční pojištění?

Pokud se tedy klient rozhodne akceptovat fakt, že investiční pojištění je poměrně rizikové, může si přijít na zajímavé výhody. Volbou investiční strategie může aktivně ovlivňovat spořící cyklus. Finance, které zbudou po pokrytí pojištění a po zaplacení poplatků pojišťovnám, jdou na nákup podílových jednotek. Ty pak pojišťovny vkládají na klientův účet, který je individuální. I zde je možnost různých připojištění či daňové úlevy. Prostředky se mohou vybírat i v průběhu, kdy pojištění trvá. I toto spoření by mělo být nejméně po dobu deseti let.

Důchodové životní pojištění

Některé komerční pojišťovny nabízí i důchodové pojištění. Jeho základním rysem je životní standard, který se díky důchodovému pojištění v seniorském věku navyšuje. Po dosažení určité věkové hranice má klient nárok na naspořené peníze. Může je obdržet jednorázově nebo v pravidelných měsíčních intervalech formou důchodu. Délka tohoto pojištění je individuální. Vyplácena ale bývá až ve věku mezi padesáti až sedmdesáti lety. K důchodovému pojištění se dají zajistit i různá doplňková pojištění. A to například pro případ smrti, která vzniká následkem úrazu nebo pro trvalé následky.

Proč zvolit důchodové pojištění?

Důchodové pojištění se od ostatních liší. Je zaměřené trochu jiným směrem. Peníze jsou zde chráněny. I tady platí daňová uznatelnost či různá připojištění. Tvorbu jeho kapitálové hodnoty ale aktivně měnit nelze. U důchodového pojištění je zaručeno i minimální zhodnocení finančních prostředků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4720 (zivotni-pojisteni.eu#38)


Přidat komentář