Přínos životního pojištění

Týká se hlavně lidí, kteří chtějí pokrýt riziko vlastní smrti. Doporučuje se třeba tehdy, pokud je otec rodiny jediným živitelem a rodina je na něm po finanční stránce dost závislá. Navíc pokud si hodlá pořídit hypotéku nebo úvěr...

Co přináší uzavření životního pojištění?

Poskytuje Vám a Vašim blízkým především jistotu, že jestliže se dostanete do určité nepředvídatelné situace, budete finančně kryti. Získáte pojistnou ochranu sebe či vaší rodiny a zároveň můžete finance i zhodnotit. Rozsah pojistné doby a výše případného zhodnocení úzce souvisí se zvoleným druhem životního pojištění.

Komu je určeno životní pojištění

Týká se hlavně lidí, kteří chtějí pokrýt riziko vlastní smrti. Doporučuje se třeba tehdy, pokud je otec rodiny jediným živitelem a rodina je na něm po finanční stránce dost závislá. Navíc pokud si hodlá pořídit hypotéku nebo úvěr, je dobré se nad uzavřením životního pojištění opravdu zamyslet. Primárním účelem produktu je finanční zajištění blízkých osob pro případ úmrtí účastníka životního pojištění. Každý člověk má individuální potřeby, a proto je životní pojištění flexibilní a variabilní, což umožňuje nastavení jednotlivých parametrů pojistky v souladu s nimi.

Životního pojištění a termíny pro vyplacení

Vzhledem k tomu, že životní pojištění pokrývá hlavně riziko úmrtí, tak pojistné plnění je vyplaceno v případě, že dojde k této smutné události. Smrt ale není pokaždé podmínkou. Smlouva se uzavírá i pro tzv. dožití a jakmile uplyne sjednaná doba, peníze se vyplatí. Výplata finančních prostředků může být jednorázová anebo pravidelná. Podle podmínek sjednaných ve smlouvě pojišťovny vyplácí určitou výši plnění.

Kvalitní životní pojištění a jeho výběr

Na samém počátku uvažování o uzavření životního pojištění by měla stát otázka, proč si vůbec chceme životní pojištění sjednat. Není to jen kvůli zajištění úvěru, hypotéky apod.? Nebo primárně chcete zajistit rodinu, kdyby se Vám náhodou něco stalo? Volbu pojišťovny a pojistky je totiž dobré pořádně zvážit zejména tehdy, když Vám záleží opravdu na pojistné ochraně a nejenom na potřebných formalitách pro zajištění leasingu apod.

Dotazy při uzavření životní pojistky

Je na mně někdo (manželka, děti) finančně závislý nebo snad očekávám tuto skutečnost v budoucnu? Jestliže ano, pak je produkt vhodný zejména pro Vás.

Plánuji si později vzít vysoký úvěr? Pokud si myslíte, že si v budoucnu budete chtít půjčit peníze například na dům nebo auto, tak po Vás banky stejně budou vyžadovat uzavření životního pojištění.

Jste si stoprocentně jistý, že i za několik let (např. 15) bude Váš zdravotní stav tak dobrý, že Vás pojišťovna ještě pojistí? To je ale otázka, na kterou by asi nikdo nemohl s jistotou říci ano. Čekat s tímto pojištěním na později se nevyplácí. Až už jej totiž budete potřebovat, bude pozdě a nikdo Vás nepojistí. Také platí, že pojištění s přibývajícím věkem roste.

Životní pojištění je typem dlouhodobého produktu

Trvá většinou několik desítek let, proto platí pravidlo pečlivého výběru a plánovaného uzavření smlouvy. V žádném případě neuzavírejte smlouvu bezhlavě, mohli byste na to doplatit a později litovat. Raději se seznamte s nabídkou všech dostupných pojišťoven. V současné době najdeme opravdu velký výběr životních pojistek.

Pojištění invalidity

S životním pojištěním si sjednejte zároveň i pojištění invalidity. Pojištění invalidity je navíc jedním z požadavků bank při poskytování vyššího úvěru. Jestliže dojde k plné invaliditě, tak účastník nejenže ztrácí schopnost finančně rodinu zabezpečit, ale potřebuje zabezpečit i sebe samého.

Na jak dlouho uzavřít životní pojištění

Doporučuje se uzavřít si životní pojištění alespoň do 60 let věku. V případě sjednání produktu do nižšího věku, například do 40 let, vystavujete se riziku odepření nové životní pojistky, protože mezitím se Váš zdravotní stav zhoršil.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4736 (zivotni-pojisteni.eu#153)


Přidat komentář