Pojištění pro případ dožití

Jaké jsou druhy kapitálového životního pojištění? Pojištění pro případ dožití s vrácením zaplaceného pojistného. Pojištění pro případ dožití. Pojištění pro případ smrti a dožití. Pojištění s částečnými výplatami. Navrácení pojistného.

Jaké jsou druhy kapitálového životního pojištění?

Pojištění pro případ smrti a dožití Pojištění pro případ smrti a dožití je asi nejznámější druh kapitálového pojištění. Pro obě pojistné události je sjednána stejně vysoká pojistná částka. Většina smluv je v současnosti sjednávána do věku 60 let.

Pojištění pro případ dožití s vrácením zaplaceného pojistného

Ve smlouvě je sjednána pojistná částka pro případ dožití. Ve většině pojistek je dohodnuto, že i smrt je pojistnou událostí a výše plnění v případě smrti je rovna zaplacenému pojistnému. Jedná se o vypořádání pojistné události, kdy peníze jsou vyplaceny oprávněné osobě. Tomuto pojištění chybí významné pojistné riziko. Pojistník má právo na podíl na zisku a na odbytné. Pokud klient umře, tak některé pojišťovny vyplatí hodnotu rezervy, když je aktuální hodnota rezervy vyšší než zaplacené pojistné. Všechny náklady a rizikové pojistné musí pojišťovna pokrýt z investičního výnosu.

Pojištění pro případ dožití

V případě dožití vyplatí pojišťovna sjednanou částku, ale pokud klient zemře, pojištění končí. U tohoto pojištění není právo na odbytné a je právo na podíl na zisku. Pojistná částka pro dožití je vyšší než u pojištění s vrácením zaplaceného pojistného.

Pojištění pro případ smrti a dožití

Mezi nejznámější produkty na našem trhu patří:

  • pojištění pro případ dožití s trojnásobnou pojistnou částkou pro případ smrti
  • kapitálové pojištění s dvojnásobnou pojistnou částkou pro případ dožití Ve smlouvě bývá dohodnuto právo klienta na podíl na zisku a na odbytné. Pokud pojistná částka pro případ dožití je vyšší než pro případ smrti, je v pojistných podmínkách omezena výše odbytného. Případný rozdíl je vyplacen až při dožití se konce pojištění.

Pojištění s částečnými výplatami

Toto pojištění - formou vylepšení standardního produktu jsou částečné výplaty během trvání pojištění. Ve smlouvě je dohodnuta stejná pojistná částka jak pro případ smrti tak dožití. Částka pro dožití není vyplacena jednorázově, ale postupně během trvání pojištění. Klient má nárok na odbytné a na podíl na zisku. Podíl na zisku bývá vyplacen pouze při poslední výplatě, inflační navýšení, buď není možné anebo má vztah pouze k poslední vyplacené částce, nelze sjednat libovolnou dobu trvání pojištění, rezerva se vyvíjí skokem.

Navrácení pojistného

Klient si sjedná pojistnou částku pro případ smrti a pojistná částka pro případ dožití je rovna celkovému zaplacenému pojistnému. U nás se tento produkt zatím nevyskytuje. Důvodem plnění při dožití je, že pojistné nebo aspoň jeho část se vám na konci vrátí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4719 (zivotni-pojisteni.eu#28)


Diskuze a zkušenosti

Pavel | 09.08.2011 09:26
Co se stane s penězi? Chci se zeptat. U pojištění pro případ dožití mohou nastat dvě varianty. Za 1. klient přežije a dostane zpět svou částku navýšenou o určitý výnos. Za 2. klient zemře. No, ale co se stane v tomto případě s penězi? Peníze si nechá pojišťovna, nebo je dostanou dědici? Jeden známý má toto pojištění a nemá v něm ani vinkulovanou osobu...


Přidat komentář