Jaké jsou výhody životního pojištění?

Co je to životní pojištění? Kdo by měl životní pojištění určitě uzavřít? Co to znamená v praxi? Jaké jsou výhody životního pojištění? Má životní pojištění nějaké nevýhody? Jak vybrat to nejlepší životní pojištění? V jakém věku je nejlepší se pojistit?

Co je to životní pojištění?

Životní pojištění je speciální druh pojištění, který slouží k zabezpečení potřeb pojištěného nebo osoby uvedené ve smlouvě v případě vážného úrazu, smrti nebo trvalé invalidity. Neočekávané události se bohužel stávají, je tedy dobré být, alespoň co se týče finanční stránky, připraven. Dalším důvodem proč uzavřít životní pojištění je určitě investiční zhodnocení vložených prostředků, životní pojištění tedy můžeme vnímat také jako určitý druh spoření.

Kdo by měl životní pojištění určitě uzavřít?

Životní pojištění by mělo být nezbytné pro živitele rodiny, tedy pro osoby, na kterých je zbytek rodiny závislý. Životní pojištění se doporučuje také osobám, které se chystají využít hypoték, leasingů, či úvěrů. Hlavní skupinou pojištěným bývají osoby s rizikovým zaměstnáním, pro které by životní pojištění mělo být naprostou samozřejmostí. Samozřejmě záleží na druhu životního pojištění, je třeba dobře zvážit všechny možné varianty.

Co to znamená v praxi?

Klient, jenž se rozhodne pro uzavření životního pojištění a zvolí si jeho druh, platí měsíčně určitou částku na svůj účet životního pojištění. Pokud dojde k nepříjemné události, tedy smrti nebo závažnému onemocnění s následkem trvalé invalidity, dojde k výplatě pojistnému plnění na účet oprávněné osoby ustanovené ve smlouvě o životním pojištění. Tímto okamžikem životní pojištění zaniká. Pokud nedojde k žádné nepříjemné události po celou dobu pojištění a uplyne – li sjednaná doba, dochází k případu dožití, kdy je klientovi vyplácená buď jednorázová, nebo pravidelná splátka.

Jaké jsou výhody životního pojištění?

Hlavní výhodou a důvodem proč si zřídit životní pojištění je zabezpečení v případě nečekané události, kdy je pojišťovna povinna vyplatit pojistné plnění. Další výhodou je možné zhodnocení vložených finančních prostředků investováním, což se podobá klasickému spoření. Klient si sám volí druh investiční strategie, může tedy ovlivnit svůj budoucí výnos. Dle zákona o daních z příjmů je klient oprávněn odečíst si z daňového základu ročně až 12 000 Kč, samozřejmě záleží, na částce, kterou na životní pojištění měsíčně přispívá. Zaměstnanci mohou také pobírat příspěvek zaměstnavatele ve výši až 24 000 Kč za rok, což je částka, kterou klienti jistě ocení.

Má životní pojištění nějaké nevýhody?

Životní pojištění je určitý závazek na mnoho let, takže klienti splácející více závazků, jakou jsou hypotéky, úvěry, další pojištění, mohou mít pocit, že jim z rodinného rozpočtu utíká příliš mnoho peněz. Další nevýhodou je omezený výběr klientů životního pojištění, ne každému člověku je umožněno jej uzavřít. Pojišťovny pečlivě prozkoumávají zdravotní stav budoucího klienta a v případě vysokého rizika pro pojišťovnu není člověku pojištění umožněno.

Jak vybrat to nejlepší životní pojištění?

Pojišťovny v dnešní době nabízejí velmi mnoho produktů, proto je orientace v nich čím dál složitější. Budoucí klient by měl uvážit jisté faktory, a to jestli se chce pojistit pro případ nepříjemné události nebo za účelem zajištění krátkodobého úvěru, či leasingu. V druhém případě není zdlouhavá a pečlivá volba pojišťovny až tak důležitá, ve všech případech je třeba dbát na solventnost pojišťovny a její celkovou nabídku produktů. Pokud si netroufáte na výběr pojišťovny sami, můžete využít služeb poradců. Zde je ale třeba počítat s tím, že vám budou nabízet produkty jedné sjednané pojišťovny a rady nebudou zcela objektivní.

V jakém věku je nejlepší se pojistit?

Nejlepší je pojistit se v co nejnižším věku, tedy tehdy, kdy budete schopni měsíčně přispívat na účet svého životního pojištění. Čím dříve začnete spořit, tím nižší bude měsíční splátka životního pojištění. Doporučuje se také uzavřít si životní pojištění na delší dobu, než do šedesáti let věku z důvodu zhoršení zdravotního stavu v pokročilejším věku, kdy už by s vámi pojišťovna nemusela být ochotna uzavřít novou životní pojistku.

Dle čeho nastavit pojistnou částku?

Životní pojištění by se mělo uzavírat na dostatečně vysokou pojistnou částku tak, aby pokryla potřeby pozůstalých nebo rodiny v případě smrti, či vážného onemocnění. Výše pojistky by měla přesahovat dva roční platy pojištěné osoby, a to i v případě uzavření životního pojištění pro zajištění hypotéky nebo úvěru. Při uzavírání smlouvy je dobré pojistit se také pro případ trvalé invalidity, což slouží k zajištění jak rodiny, tak k zajištění invalidní osoby.

Lze ušetřit na daních?

Životní pojištění umožňuje svým klientům odečíst si ze základu daně zaplacené pojistné, a to ve výši maximálně 12 000 Kč. Umožňuje to novela zákona o daních z příjmů, dle které je možno sčítat příspěvky, pokud má klient uzavřeno životní pojištění u více pojišťoven. I zde ale platí, že si může odečíst maximálně 12 000 Kč. Aby bylo pojištěnému umožněno uplatnit tento odpočet, musí mít uzavřenou smlouvu na pojistnou částku minimálně 40 000 Kč u smluv do patnácti let nebo 70 000 Kč u smluv, které mají pojistnou dobu delší než patnáct let.

Pojištění majetku

Každý klient by měl dbát na opravdu objektivní výběr pojišťovny. Základem je nebát se zeptat na jakékoliv otázky ohledně podmínek pojištění, pojistné doby, pojistného plnění a podobně. V případě využití služeb finančního poradce je třeba brát rady s rezervou a všechny údaje si ověřit u jednotlivých pojišťoven a jejich podmínek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4714 (zivotni-pojisteni.eu#3)


Přidat komentář