Jak si vybrat životní pojištění?

Jak si vybrat životní pojištění? Co byste si měli rozmyslet před uzavřením smlouvy? Jak vybírat pojišťovnu? Zásady výběru životního pojištění. Pro zajištění životního pojištění se obracejte na poradce.

Před uzavřením smlouvy se každý sám sebe zeptejte, proč chceme životní pojištění sjednat. Zda ho potřebujeme na zajištění leasingu, krátkodobého úvěru, hypotéky či pro finanční zajištění svých dětí a rodinných příslušníků v případě, že by se nám něco stalo. V takovém případě, kdy sjednáváme pojištění z čistě praktických důvodů pouze krátkodobě, není volba pojišťovny a konkrétní pojistky tolik důležitá. Pak jsou lidé, co si uzavřou pojištění, aby jim poskytlo dostatečně vysokou pojistnou ochranu po celý život.

Co byste si měli rozmyslet před uzavřením smlouvy?

Je nebo bude na mně někdo finančně závislý? Sjednání životního pojištění by mělo být samozřejmý pro ty, na jejichž příjmu jsou závislí jiní lidé, např. děti, rodiče nebo manžel(ka).

Mohu si být jist, že i za 20 let budu natolik zdravý, že mě bude pojišťovna ochotna pojistit? Pokud se rozhodnete čekat na uzavření smlouvy o životním pojištění do doby, kdy ho budete opravdu potřebovat, pak budete mít v pozdějším věku pojištění dražší nebo se vám může stát, že vás pojišťovna odmítne pojistit z důvodu vašeho zdravotního stavu.

**Budu si v budoucnu chtít vzít vysoký úvěr na dům, na auto nebo na podnikání? **Jestliže se v budoucnu rozhodnete půjčit peníze na dům, auto, podnikání apod., budou od vás hypoteční banky smlouvu o životním pojištění požadovat. Nebo nebudete-li moci z vážných zdravotních důvodů půjčku splácet, může vám hrozit, že přijdete např. i svůj dům.

Jak vybírat pojišťovnu?

Životní pojištění je dlouhodobý produkt, který se využívá zpravidla několik desítek let. Z toho důvodu, je nutné pečlivě vybírat a neuzavírat smlouvu ihned u první pojišťovny. V současné době existuje velké množství pojišťoven, které nabízejí různé typy životních pojistek. Při výběru se buď to můžete spolehnout na sebe, nebo využít služeb odborníků. V prvním případě postačí navštívit danou pojišťovnu nebo jinou instituci a domluvit si schůzku s pracovníkem pojišťovny. Nevýhodou je, že vám nebudou nabídnuty vlastní produkty. Obrátíte-li se na některého odborníka, tak se dozvíte komplexnější informace o celém trhu. Poradce Vám pomůže v orientací mezi všemi produkty, s jejich výhodami a nevýhodami a zároveň najít optimální řešení.

Zásady výběru životního pojištění 

  • Pokud nesjednáváte životní pojištění výlučně pro zajištění leasingu nebo případně menšího úvěru, je vhodné se řídit těmito zásadami: 
  • Pojištění uzavřete v mladém věku – platí, čím dříve pojištění uzavřete, tím méně budete platit.
  • Pojištění si uzavřete do věku min. 60 let – pokud si uzavřete pojistku do nižšího věku, riskujete tím odepření nové životní pojistky z důvodu vašeho výrazně horšího zdravotního stavu. 
  • Nevyužívejte krátkodobých účelových pojištění – krátkodobé pojištění na malou pojistnou částku velmi dobře poslouží pro zajištění leasingu nebo menšího úvěru, ale nezabezpečí vás na celý váš život.
  • Pojištěte se na dostatečně vysokou částku – před sjednáním smlouvy, byste měli uvážit výši částky, na kterou chcete být pojištěni. Pojistná částka by měla být dostatečně vysoká, aby zajistila rodinu nebo plynulé splácení hypotéky nebo leasingu.
  • S pojištěním si sjednejte také pojištění invalidity – toto pojištění vyžadují všechny banky při poskytování vyššího úvěru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4745 (zivotni-pojisteni.eu#268)


Přidat komentář