Hlavní tři důvody pro životní pojištění

Toto pojištění si sjednávají lidé, na kterých je finančně závislá celá rodina nebo někteří členové. Příkladem může být manžel, jehož manželka je s dítětem na mateřské dovolené. Pojistnou událostí je smrt pojištěného, a to z jakékoliv příčiny...

Když:

  • je na mě někdo finančně závislý.
  • v budoucnu budu chtít vzít úvěr na dům, auto nebo podnikání.
  • si nemohu být jistý svým zdravým i za 20 let.

Rizikové životní pojištění - zabezpečení rodiny

Toto pojištění si sjednávají lidé, na kterých je finančně závislá celá rodina nebo někteří členové. Příkladem může být manžel, jehož manželka je s dítětem na mateřské dovolené. Pojistnou událostí je smrt pojištěného, a to z jakékoliv příčiny v době platnosti pojistné smlouvy. Toto pojištění bývá také nutností při žádosti o hypotéku. Tento typ životního pojištění neobsahuje žádnou spořící složku, proto je u něho lepší poměr cena /výkon, ale pojistné nelze odečíst od daňového základu.

Kapitálové životní pojištění - spořící složka

Kapitálové životní pojištění navíc obsahuje spořící složku, kterou klient spoří a pojišťovna zhodnocuje. Jelikož čím vyšší je pojistná částka pro případ smrti, tím dražší spoření je, je třeba si rozmyslet jestli primárním účelem má být spoření nebo zajištění rodiny. Toto pojištění nabídne i státní podporu. Kromě výnosu zmíněného v úvodu stát daňově zvýhodňuje a to tak, že lze odečíst od základu daně až 12 000 zaplaceného pojistného. Pro tento benefit je však třeba splnit několik podmínku uzavření smlouvy minimálně na 5 let do věku alespoň 60 let. Pokud ale smlouvu vypovíte předčasně, je nutné odepsané pojistné zdanit dodatečně.

Investiční životní pojištění - investice i zajištění

Poslední životní pojištění, tedy investiční životní pojištění v sobě spojuje dva produkty. Je to pojištění pro případ smrti a investování pojistného do podílových fondů. V čem je to výhodné? Je to zejména oproti kapitálovému životnímu pojištění větším zhodnocením vkládaných částek. Co zůstává stejné, je že zaplacené pojistné je daňově uznatelné. Každý účastník pojištění má možnost změnit poměr mezi pojistnou ochranou a zhodnocováním finančních prostředků. Toto spoření je tedy vhodné pro ty kteří chtějí volně nakládat se svými naspořenými financemi, chtějí volně měnit svou finanční strategii a přijímají vyšší míru rizika podle zvolené strategie.

Životní pojištění - myslete na ty, které máte rádi

Co se Vám vybaví pod pojmem životní pojištění? Hlavním účelem tohoto pojištění je pojištění smrti účastníka pojistné smlouvy. Toto pojištění je tedy zejména vhodné pro živitele nebo živitelky rodin, které si museli např. v souvislosti s bydlením vzít vysoký úvěr a na toto pojištění spadá povinnost splácet ho v případě smrti či úrazu a následné neschopnosti splácet.

Příspěvek od zaměstnavatele

Na vaše životní pojištění může přispívat i Váš zaměstnavatel. V čem to může být výhodné? Zaměstnavatel, který přispívá zaměstnancům na životní pojištění si může odečíst ze základu až 8 000kč ročně.

Životní pojištění a jak ušetřit na daních

Daňová uznatelnost zaplaceného pojistného je velkou výhodou tohoto pojištění. Co je třeba splnit? Pro uplatnění odpočtu je třeba splnit podmínky stanovené zákonem. Tou první je, že výplata pojistného plnění je sjednána až po 5 letech od uzavření smlouvy a zároveň nejdříve v roce, v kterém plátce dosáhne 60 let. Další podmínkou je, aby pojištěna osoba byla shodná s osobou plátce pojištění a plátce daně z příjmu. Aby k odečtu mohlo dojít je třeba ještě splnit poslední podmínku a tou je minimální pojistná částka, která činí u pojistné doby 5-15let 40 000 Kč a u pojistné doby nad 15let 70 000 Kč.

Kombinované vkladové pojištění

Tento druh pojištění funguje na principu jednorázového vložení peněžních prostředků na účet životního pojištění. Klient tedy už žádné další pravidelné splátky neplatí, koná to za něj pojišťovna, a to ve formě výnosů z investování. Je to tedy kombinace spoření a pojištění. V rámci pojištění si každý klient může zvolit rozsah pojištění a délku pojištění. Co se týče rozsahu pojištění, má klient možnost kombinovat pojištění pro případ smrti, dožití, úrazu a vážných onemocnění. Toto pojištění je možno uzavřít také dětem a mládeží, již ale bez možnosti pojištění vážných onemocnění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4717 (zivotni-pojisteni.eu#18)


Přidat komentář