Hlavní cíl - Životní pojištění

Někdo si myslí, že sjednat si životní pojištění je jako vyhazovat peníze oknem. Hlavní cíl ŽP. Doporučení před uzavřením pojistné smlouvy. Na jak dlouho uzavřít životní pojištění? Co je to konverze? Je dobré mít svého stabilního poradce.

Někdo si myslí, že sjednat si životní pojištění je jako vyhazovat peníze oknem

Existuje celá řada lidí, kterým nevyvrátíte tvrzení, že životní pojištění je pouze výmyslem pojišťoven a nástrojem k vymámení peněz pro pojišťovací zprostředkovatele. Lidé, kteří neuznávají produkt životního pojištění, se domnívají, že patří právě mezi to procento jedinců, kterým se nic nemůže stát. Někdo na to později doplatí, někdo ne. Ovšem příležitost sjednat si životní pojištění je rovná pro všechny (alespoň v určitém etapě života). Musíme uvést, že životní pojištění není určeno pro jedince, kteří si sotva vystačí s měsíční výplatou a nemohou si dovolit další výdaje. Zároveň to ale také není produkt výlučně pro nějaké „boháče“. Faktem je, že někteří lidé si ŽP sjednat nemohou. Stanou se nepojistitelnými a už je žádná pojišťovna nepojistí. 

Hlavní cíl ŽP

Je důležité nezaměňovat životní pojištění a spoření. Sice je u některých druhů ŽP i spořící složka, ale hlavní účel, tj. pojistná ochrana, by měl zůstat pořád na prvním místě. Ten, kdo by snad myslel jen na pouhé zhodnocení financí prostřednictvím životního pojištění, se dá považovat za konzervativní typ osobnosti. Nabízí se totiž vhodnější způsoby investic než právě ŽP.

Doporučení před uzavřením pojistné smlouvy

Na počátku si ujasněte svá očekávání od uzavření životního pojištění. Všechna životní pojištění nejsou stejná. Jakmile budete vědět, co přesně požadujete, snadněji si pak vyberete z široké nabídky produktů. Získejte co nejvíce informací o parametrech životního pojištění a pokud si nebudete s něčím jisti, zeptejte se. Jestliže je Vaším záměrem zabezpečení dětí, směřujte k vyšší pojistné ochraně. Než podepíšete smlouvu, důkladně si prostudujte pojistné podmínky. Ale to je pravidlo, které by mělo platit u každé smlouvy. Hlavně se neunáhlete. Nezapomeňte na skutečnost, že pokud vypovíte smlouvu v průběhu prvních dvou let, nemusíte dostat vůbec nic nebo jen minimum. To se opravdu nevyplácí. Projděte si pro a proti u kapitálového a investičního životního pojištění. Podle toho co Vám bude „lépe sedět“, se rozhodnete. Nechte si poradcem předložit nabídky od více pojišťoven, možná Vám budou vyhovovat podmínky někde jinde než Vašim známým apod. Nabídka na trhu je dost široká.

Na jak dlouho uzavřít životní pojištění?

Obecně se doporučuje smlouvu spíše uzavírat na delší časové období, a to minimálně do 60 let. Získáte tím totiž daňové výhody. Někdo má tendence si spíš sjednat dvě po sobě jdoucí pojištění, například každé na 10 let. Ale výhodnější je rovnou uzavřít pojistku na 20 let. Vaše plány uzavřít si totiž po uplynulých 10 letech novou pojistku mohou ztroskotat na tom, že se stanete nepojistitelnými, nebo v lepším případě budete muset přistoupit k výlukám z pojištění.

Co je to konverze?

Konverzi využívají některé pojišťovny. Spočívá v tom, že je za Vámi poslán pojišťovák s cílem uzavření nové smlouvy namísto vaší stávající. Přitom Vaše stará smlouva je výhodnější. Argumentem bývá třeba to, že stará smlouva už není platná, musíte ji zrušit apod. Pozor na takové lidi. Nevěřte jim. Smlouvu nikdy nemusíte zrušit, ani Vám nepřestane platit! Pojišťovna má právo vypovědět klientovi smlouvu jen během prvních dvou měsíců. Není vždy pravidlem, že veškerá nová a moderní pojištění jsou horší než ta stávající. Nikdy se ale neunáhlete a vše si promyslete.

Je dobré mít svého stabilního poradce pro veškeré finanční záležitosti

Jestliže si najdete poradce, který bude mít patřičné znalosti, přehled a řekne Vám vše na rovinu bez přetvářek, budete mít vyhráno. Není to jenom o tom, říct, kde to máte podepsat. Vychytralého poradce můžete poznat podle toho, jak zareaguje na Vaše přání pojistit odpovědnost. Při odkázání na přepážku to asi nebude moc kvalitní poradce. Takovému člověku jde jen o provizi. V současné době se setkáme z mnoha lidmi, kteří pojišťovnictví provádějí přestože mají jen základní zkoušky pro tuto činnost, a pojišťovnictví vlastně skoro vůbec nerozumí. V některých případech je nám dokonce nabídnuto životní pojištění jako spoření. Jedná se buď o vědomé lhaní nebo o člověka, který sám vůbec neví, o co jde.

Sankce za předčasné vypovězení smlouvy o životním pojištění

Předčasné vypovězení smlouvy o životním pojištění nezůstane bez následků v podobě penálů. Míra finančních důsledků při výpovědi pojištění (pokud už uplynuly alespoň první dva měsíce trvání pojistné smlouvy) závisí na tom, zda se jedná o pojištění rizikové nebo rezervotvorné (tzn. že si určitou částkou i spoříme).

Rizikové pojištění slouží na ochranu před životními riziky

Zaplacené pojistné náleží zcela pojišťovně. U výpovědi pojištění se spořící složkou má pojistník právo na odbytné, takže mu nebude navráceno celé vložené pojistné. Výše odbytného bude souviset s konstrukcí zrušeného pojistného.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4721 (zivotni-pojisteni.eu#48)


Diskuze a zkušenosti

Marie | 30.06.2011 20:52
Životní pojištění X spoření... Se vším výše uvedeným souhlasím. Hlavně pozor na chytré poradce, co za Vámi přijdou přesně za dva roky, že je třeba smlouvu předělat... Přesně dva roky totiž potřebují na to, aby jim zůstala celá provize, a Vy, pokud smlouvu předěláte (zrušíte), přijdete o pěkný balík... :-((( Jen s jednou věcí si dovolím nesouhlasit - myslím si, že investiční životní pojištění je dobrý produkt i ohledně dlouhodobého spoření - třeba k zajištění na stáří nebo k tvorbě dlouhodobých finančních rezerv. Přece jen je tam mnohem vyšší zhodnocení než např. na spořících nebo termínovaných účtech - samozřejmě mám na mysli ty životní pojištění, kde je možné své vklady mimořádně vybírat... Dříve to bylo tak, že dříve jak v 60 se člověk k penězům nedostal. To ale dnes už neplatí... Přeji všem, aby v oblasti financí potkávali jen slušné a vzdělané poradce!!! :-)))


Přidat komentář