Definice a výběr životního pojištění

Základním kamenem životního pojištění je pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pokud se přihodí pojištěnému nějaká událost, která je uvedena v pojistné smlouvě (například zemře, stane se invalidním), dojde k výplatě pojistného plnění...

Definice životního pojištění

Životní pojištění je produkt, díky kterému můžete zajistit rodinu v případě vašeho úmrtí. Vyplatí se to především u těch, kteří mají výrazný podíl na rodinných financí a bez nichž by se mohla rodina dostat do finančních problémů. Jde o komplexní produkt, který kombinuje pojištění osoby pro případ smrti, ale také slouží pro zhodnocení finančních prostředků. Částečně tak slouží jako penzijní fond.

  • Životní pojištění pokrývá také případnou invaliditu a závažné onemocnění
  • Výhodou je možnost daňového odpočtu

Častý je také příspěvek zaměstnavatele

Pro něj je výhodnější přispět vám touto formou, než vám přidat peníze k výplatě. Příspěvky si zahrne klasicky do nákladů, ale navíc nemusí z této částky odvádět peníze na zdravotní a sociální pojištění. Výhody to má i pro zaměstnance. Nejenže mu spoří i zaměstnavatel, ale peníze putují rovnou na účet finanční instituce a ani on nemusí příspěvky zdaňovat Při uzavírání pojištění hraje důležitou roli váš věk. Musíte počítat s tím, že čím budete starší, tím více budete muset měsíčně za pojištění platit. Také se zvyšuje pravděpodobnost, že pojišťovna vás odmítne pojistit. Na to má právo. Maximální hranice pro pojištění je kolem 60 let. Pak už těžko najdete pojišťovnu, která by vás za příznivých podmínek pojistila.

Výběr životního pojištění

Je spoustu různých variant životního pojištění, ze kterých si můžete vybrat podle toho, co bude nejvíce vyhovovat vám. Vybírejte tedy pečlivě tu nejvhodnější variantu. Nechte si čas na přemýšlení či si nechte poradit od poradce. Při výběru životního pojištění zvažte důvod, proč si ho chcete pořídit. Chcete ho pojímat jako zajištění finančních prostředků do budoucna a zajistit si stáří, nebo chcete finančně zabezpečit rodinu v případě vaší smrti? Podle toho, jak si odpovíte na tuto otázku, tak zaměřte tento produkt. U konkrétní pojišťovny, u které si budete produkt vybírat, se zajímejte o ošetření výběru finančních prostředků (zda lze vybrat částku předčasně, jaké jsou k tomu podmínky, sankce, minimální doba uchování peněz...), zhodnocení finančních prostředků (úrok, garance úroku, stav kapitálové hodnoty při konci termínu), zda jsou nějaká omezení atd.

Pojišťovny a její produkty

Životní pojištění nabízí celá řada pojišťoven. Většina z nich nemá v nabídce jeden produkt, ale celou řadu různých programů. Pojďme si říct o některých pojišťovnách a o tom, jaké produkty nabízí. Těmi základními pojišťovnami jsou:

  • Aviva životní pojišťovna - Talisman, Aviva benefit, Spořící životní plán, Rizikový životní plán, Osobní životní plán, 4Life, EasyLife, Spořící životní plán za jednorázové pojistné
  • Česká pojišťovna - Dynamik, Sluníčko, Kombinované vkladové pojištění dospělých, Záruka (okamžitý důchodový program), Dočasné pojištění pro případ smrti, Pojištění pro případ smrti nebo dožití, Partner, Manažer, Dynami Plus, Investiční životní pojištění...
  • Česká podnikatelská pojišťovna - Důchodové Filip Plus, Kapitálové Filip Plus, Rizikové Filip plus, Úvěrové Filip Plus, Spoření s Filipem
  • ČSOB Pojišťovna - Kvarteto (pojištění pro případ smrti nebo vážné choroby), KreditPlus, Čtyřlístek, Garant U3, Spektrum, Maximal, Maximal Invest, Trio...
  • Kooperativa - Konto, Horizont, Renta Profit, Svatební pojištění Budoucnost, kapitálové životní pojištění, důchodové životní pojištění...
  • Wüstenrot, životní pojišťovna: Dětský balíček, Kapitálová pojistka Speciál, Úvěrová pojistka Speciál, Nejlepší pojistka Sponsor/Bank Plus....
  • Pojišťovna České spořitelny - Životní pojištění Kapitál, Životní pojištění Flexi Invest, Životní pojištění Junior, Flexibilní životní pojištění Flexi.
  • Allianz pojišťovna - AKP, ARP, MaxIndex, Rytmus, Pastelka, Globalinvest, Studentinvest, Abeceda Plus, Rentinvest.

Uvedené pojišťovny, ani jejich produkty nejsou kompletní. Možností je více. Pojišťovny se snaží rozšiřovat nabídku a poskytovat co nejrozmanitější produkty životního pojištění, tak aby si mohl vybrat každý. Jistě si i vy vyberte, ať už jste sebenáročnější.

Rizikové životní pojištění

Tento typ životního pojištění se uzavírá pouze jako pojištění určitou částkou na případ smrti. Neobsahuje spořící složku. Pokud byste ukončili spoření, nebude vám vyplaceno žádné pojistné plnění. Rizikového životního pojištění využívají ti, kteří chtějí zajistit svou rodinu v případě smrti. Výhodou je garantované pojistná částka v případě smrti, sjednání pojištění již na dobu jednoho roku atd.. Pojistná částka může být sjednaná jako pevná nebo klesající. Je také možné v průběhu let rozšířit pojistku o různá připojištění, kterých je rovněž mnoho.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je kombinací pojištění pro případ smrti a zároveň jde o spoření. Funguje tak, že část z placeného pojistného je určena na pokrytí rizika smrti a druhá část je kapitálová hodnota, kterou pojišťovna investuje a zhodnocuje. Tato část je vyplacená s koncem pojistky. Nepleťte si však kapitálové životní pojištění se spořícím účtem. Chcete-li pouze spořit, není toto pojištění vhodné. Úroky jsou menší než u klasického spoření v bance. Pozor: Připravte se na to, že pojišťovna si své klienty pečlivě vybírá a má plné právo vás omítnout, a to bez udání důvodu.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění kombinuje pojistnou ochranu a možnost dosáhnout zajímavého zhodnocení, které je vyšší než u kapitálového životního pojištění. Můžete si zvolit z několika investičních fondů, které se liší různou částkou zhodnocení, ale také mírou rizika. Je zde totiž investiční riziko. Toto pojištění je vhodné pro ty, kteří chtějí zabezpečit své blízké v případě smrti a zároveň chtějí zhodnocovat své finanční prostředky s tím, že akceptují určitou míru rizika. Nevýhodou je, že není garantovaná pojistná částka při dožití. Velkou výhodu je však fakt, že můžete čerpat finanční prostředku v průběhu pojištění a také, že můžete měnit investiční strategii.

Důchodové pojištění

I důchodové pojištění je jednou z forem životního pojištění, které je většinou v základní nabídce pojišťoven. Základním cílem je zvýšení životního standardu v důchodovém věku. Když si uvědomíme demograficky neoptimální rozložení společnosti, je zřejmé, že se každému z nás nějaké to přilepšení k důchodů, který může být za x let různý, hodí. Uspořená částka vám bude vyplacena po uplynutí pojistné doby (buď jednorázově nebo měsíčně k důchodu). Délka trvání záleží na vás, většinou je stanovena na výplatu věkové hranice 50 - 70 let. Je tu protiinflační program, který zaručuje, že vaše peníze neztratí hodnotu. Nevýhodou u tohoto typu životního pojištění je fakt, že nelze libovolně měnit nastavení pojištění a nelze ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty. Oceníte však garantovanou výplatu pojistné částky, možnost rozšíření programu a je tu i garance minimálního zhodnocení finančních prostředku. Dále se ještě můžete připojistit. Máte tyto možnosti: úrazové pojištění, zdravotní sociální pojištění ad.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4728 (zivotni-pojisteni.eu#93)


Přidat komentář