Životní pojištění - Česká pojišťovna

Při výběru toho správného životního pojištění by si ml klient uvědomit, za jakým účelem chce životní pojištění uzavřít, protože krytí rizik při nečekané události není jediný důvod. Tím dalším je investování, tedy efektivní zhodnocení prostředků.

Jaké pojištění osob nabízí Česká pojišťovna?

Česká pojišťovna, jako jedna z nejoblíbenějších pojišťoven vůbec nabízí 11 typů životního pojištění. Výběr je tedy opravdu rozsáhlý. Jsou to programy Dynamik Plus, Patriot, Garance, Sluníčko, kapitálové pojištění, jednorázové kapitálové pojištění, kombinované vkladové pojištění, životní pojištění závažných chorob, úvěrové životní pojištění, rizikové pojištění a nakonec důchodové pojištění. Jelikož se jedná o hojně využívané produkty, některé si zde rozebereme.

Pojištění Dynamik

Plus Tento typ pojištění je vhodnou variantou pro klienty, kteří chtějí své vložené prostředky dále a výhodně investovat. Mají na výběr z pěti různých investičních strategií, které se liší dle výnosu a rizika investování. Žádné investování není bez rizika, takže i zde platí, že čím větší očekává klient výnos, tím větší podstupuju případné riziko. Obrovskou výhodou tohoto typu pojištění je možnost kdykoliv a bez sankcí změnit pravidelnou splátku pojistného. Dynamik Plus také umožňuje výběry naspořených prostředků během trvání smlouvy. 

Pojištění Patriot

Pojištění Patriot je podobné předešlému typu, zahrnuje v sobě tedy pojištění pro nečekané události a efektivní zhodnocování úspor. Investiční strategii si klient ovšem nevolí sám, je zde pevně daná. V průběhu pojištění je klient oprávněn vybírat naspořené finanční prostředky v jakékoliv výši. Základním pojištěním je zde pro případ smrti a dožití. Jako další připojištění je možno zvolit připojištění pro případy úrazu nebo dočasné pracovní neschopnosti. 

Pojištění Garance

Tento typ pojištění kombinuje jak klasické životní pojištění a investování, tak úrazové pojištění, které je u jiných pojišťoven umožněno jen jako připojištění za další příplatky. Investiční strategie je zde založena na investování do akcií na světových trzích bez rizika znehodnocení vkladu. Klient tedy dostane vždy alespoň to, co do investování vložil. Součástí pojištění Garance je také pojištění pro případ dožití a smrti. Jednotlivé programy tohoto typu pojištění jsou: Klasik, Klasik Plus a Exkluziv.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění této pojišťovny se nespecializuje na investování, zato má klient naprostou jistotu zabezpečení svých blízkých v případě nečekané události, tedy smrti, vážným onemocněním nebo zraněním. I když zde nedochází k žádné volbě investiční strategie, vyplácené peníze klientovi jsou přece jen zhodnocené o výnosy pojišťovny, které nikdy nemohou být záporné. U kapitálového životního pojištění je samozřejmě možné uplatnit odpočet daně, a to až ve výši 12 000 Kč za rok. 

Jednorázové kapitálové životní pojištění

Princip tohoto druhu pojištění je jednorázová úhrada pojistného za účelem jednak životního pojištění, a také efektivního zhodnocení celého vkladu na delší dobu. Po uplynutí této doby je klientovi vypláceno pojistné plnění buď celé najednou, nebo jako pravidelné splátky, tedy důchod. Kromě výplaty pojistného plnění obdrží klient také výnosy. Výhodou tohoto pojištění je možnost uzavřít jej i na velmi krátkou dobu.

Pojištění Sluníčko

Sluníčko je pojištění určené dětem, ale zároveň chrání celou rodinu před nepříjemnými událostmi, a také zabezpečí dítě do budoucnosti. Po uplynutí doby pojištění, což bývá nejčastěji dovršení dospělosti, bude dítěti vypláceno pojistné plnění včetně výnosů a úroků. Pokud se spolu s dítětem pojistí také další dospělé osoby, nejčastěji rodiče, bude v případě nepříjemné události s následkem smrti platit pojistné pojišťovna dál na účet dítěte. Toto pojištění je tedy vhodné pro všechny rodiny, které chtějí mít jistotu, že jejich dítě v případě nečekané události nezůstane nezabezpečené. 

Kombinované vkladové pojištění

Tento druh pojištění funguje na principu jednorázového vložení peněžních prostředků na účet životního pojištění. Klient tedy už žádné další pravidelné splátky neplatí, koná to za něj pojišťovna, a to ve formě výnosů z investování. Je to tedy kombinace spoření a pojištění. V rámci pojištění si každý klient může zvolit rozsah pojištění a délku pojištění. Co se týče rozsahu pojištění, má klient možnost kombinovat pojištění pro případ smrti, dožití, úrazu a vážných onemocnění. Toto pojištění je možno uzavřít také dětem a mládeží, již ale bez možnosti pojištění vážných onemocnění.

Rizikové životní pojištění

Tento základní a nejvíce využívaný druh pojištění slouží k zajištění potřeb oprávněných osob v případě smrti pojištěného. U rizikového životního pojištění chybí spořící položka, tím se ale výrazně snižují pravidelné splátky. Rizikové pojištění přichází v úvahu u osob s rizikovým povoláním, ale také osob, kteří například živí rodinu a chtějí ji zabezpečit v případě nečekané tragické události.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4712 (zivotni-pojisteni.eu#303)


Diskuze a zkušenosti

Ada V. | 23.05.2013 12:48
Nesouhlas s výší pojistky Jako mnoho dalších jsem naletěla a uzavřela si pojistku pro případ smrti či dožití na 100000 na 10 let. Platila jsem ji 1x ročně v částce cca 7500, po několika letech mi přišlo navýšení pojistné částky cca o 3000 a jeětě jednou na cástku 106000. Nově jsem platila ročně 8500. Celkem jsem zaplatila na pojistném 105800 a vypočtená pojistka mi činí 106.126, čili celkové zhodnocení včetně podílů na reservách za celých 10 let mi činí - o' hrůzo, posaďte se prosím - celých 338 Kč. Nelíbí se mi to a chci žádat o vysvětlení. Souhlasíte se mnou?


Přidat komentář