Jaký typ životního pojištění se pro vás hodí?

Jaký typ životního pojištění se pro vás hodí? Rizikové životní pojištění (pojištění pro případ smrti). Kapitálové životní pojištění. Důchodové pojištění. Univerzální pojištění. Čím se liší od klasického kapitálového životního pojištění?

Pojišťovny obvykle nabízejí všechny druhy životního pojištění

a zároveň v různých variantách. Obecně se dá tento produkt rozdělit na:

  • pojištění na smrt (většinou rizikové)
  • pojištění na dožití (většinou důchodové)
  • pojištění na smrt a dožití

Rizikové životní pojištění (pojištění pro případ smrti)

Rizikové životní pojištění je pojištěním pro případ smrti. Pojistnou událostí je smrt pojištěného v době platnosti pojistky. Po jejím uplynutí pojištění bez náhrady zaniká a to i v případě vypovězení. Produktu chybí spořící složka. Pojistné nelze odečíst od daňového základu a vše, co pojišťovně zaplatíte, propadá pojišťovně. Jestliže se dožijete konce doby pojištění, tak nedostanete od pojišťovny nazpět vůbec nic. Rizikové životní pojištění je pojištění s pevnou pojistnou částkou, která se používá, pokud chcete dosáhnout stále stejně vysoké pojistné ochrany. Pojištění s klesající pojistnou částkou jsou určena k pojištění osob splácejících úvěr.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je asi nejčastěji nabízené a uzavírané pojištění. Je to vlastně spojení rizikového pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ dožití. Kapitálové životní pojištění je smlouva mezi klientem a pojišťovnou. V případě úmrtí klienta vyplatí pojišťovna dědicům nebo oprávněným osobám sjednanou pojistnou částku. Kapitálové životní pojištění klientovi zajistí vyplacení garantované pojistné částky. Zaplacené pojistné je majetkem pojišťovny.

Důchodové pojištění

Klient si uzavření smlouvy o důchodovém pojištění předem sjedná pevnou výši vyplácené doživotní měsíční renty. Z důvodu, že průměrný věk člověka se výrazně zvyšuje, tak došlo k výraznému omezení nabídky důchodového pojištění na pojistném trhu.

Univerzální pojištění

Čím se liší od klasického kapitálového životního pojištění? Liší se především možností volby relativně širokého rozpětí pojistného částky pro případ smrti, možností změny rozsahu a výše pojistného krytí v průběhu trvání pojištění, dočasné přerušení placení pojistného, změny ve výši pojistného atd., možností vyčerpat část hodnoty pojištění v průběhu trvání pojištění a možností kdykoliv vložit mimořádné pojistné. Tuto částku můžete během pojistné doby měnit. Pokud se dostane do finanční tísně, může využít platebních prázdnin. Klientovi je veden individuální účet a pojišťovna garantuje minimální zhodnocení.

Investiční životní pojištění

Pojišťovna vede každému klientovi individuální účet tvořený investičními podílovými jednotkami, který nakupuje za celé nebo část přijatého pojistného, z podílového účtu strhává správní poplatky a rizikové pojistné. Hodnota pojistného plnění je závislá na hodnotu individuálního podílového účtu k datu pojistné události. Investiční riziko nese pojistník. V případě smrti je pojišťovnou vyplacena minimálně sjednaná pojistná částka a v případě dožití aktuální hodnota fondu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4707 (zivotni-pojisteni.eu#203)


Přidat komentář