Druhy pojistek - Životní pojištění

Pokud chcete výlučně pojistnou ochranu a nechcete se raději pouštět do zhodnocování svých financí, je pro Vás určeno rizikové životní pojištění. Rizikové životní pojištění nabízí zabezpečení blízkých osob pro případ úmrtí.

Životní pojištění - zda si životní pojištění sjednat nebo ne

je rozhodnutím každého člověka. Nikdo Vás k jeho uzavření nebude nutit, ale pravdou je, že pokud se Vám něco přihodí a Vy nebudete dodávat pravidelné finance pro zabezpečení své rodiny, mohou to Vaši blízcí tvrdě pocítit, obzvlášť jestli jsou na Vašich příjmech závislí. Na úvod dvě rady pro uzavření životního pojištění:

Poradci radí - pojistěte se v mládí

Platí totiž pravidlo, že čím dříve si pojištění sjednáte, tím menší pojistné zaplatíte. Pojišťovat se na vrcholu své aktivní dráhy se nevyplácí, protože se pak pojistné vyšplhá do vysoké částky.

Nevyužívejte krátkodobá pojištění

Krátkodobá pojištění se vztahují k malé pojistné částce. Sice mají za úkol většinou zajistit úvěr nebo hypotéku, ale nezabezpečí Vás na celý život.

Druhy pojistek

Jednotlivé druhy životního pojištění se liší zejména v rozsahu krytí rizik. Na současném trhu nalezneme hned několik pojistek. Životní pojistky by se měly nastavit podle individuálních požadavků a potřeb každého klienta. Vše bude vyplývat z primárního účelu, pro který si přejeme pojištění založit. Existují tzv. rizikové pojistky, které kryjí hlavně rizika, jak plyne z názvu. U něj jde všechno pojistné na rizikovou složku přes kapitálové pojistky, které garantují vyplacení určitých peněz (jakmile uplyne pojistná doba nebo v případě smrti pojištěného). Pro toho, kdo zamýšlí spíše peníze zhodnotit, je určeno investiční životní pojištění. Jednotlivé druhy životního pojištění jsou charakteristické typickými vlastnostmi. Hovořit můžeme o rizikovém, kapitálovém, investičním, flexibilním, či důchodovém životním pojištění.

Jak je to se zhodnocením?

Finance, které obdrží pojišťovna od klientů, bude investovat do různých nástrojů (zejména nástrojů kapitálového trhu). Roční připsané výnosy jsou ovlivněny případným úspěchem nebo neúspěchem, s jakým pojišťovna prostředky alokovala. Zhodnocení se tedy mění, ale ve srovnání jednotlivých pojišťoven mezi nimi nenajdeme žádné závratné rozdíly.

Co je to rizikové životní pojištění

Je jedním z typů životního pojištění. Pojištěný platí za to, že je pojištěný pro případ smrti. Jestliže se někdo domnívá, že při životním pojištění se část financí i spoří, mýlí se. Není zde žádná spořící složka. To, co zaplatíte, kryje pouze poplatky pojišťovny a pojistnou ochranu. Veškeré vaše vložené peníze budou posléze patřit pojišťovně. Pokud byste se snad rozhodli životní pojištění zrušit, nebude Vám vyplaceno žádné plnění. K pojistnému plnění ze strany pojišťovny dochází v situaci úmrtí klienta, nebo při sjednání připojištění.

Kdy je dobré sjednat si životní pojistku?

Pokud chcete výlučně pojistnou ochranu a nechcete se raději pouštět do zhodnocování svých financí, je pro Vás určeno rizikové životní pojištění. Rizikové životní pojištění nabízí zabezpečení blízkých osob pro případ úmrtí a může Vám v případě potřeby posloužit i k zajištění hypotéky nebo úvěru.

Parametry rizikového životního pojištění

Toto pojištění je vysoce variabilní. Pokud jej správně nastavíte, může respektovat přesně Vaše potřeby. Výše pojistné částky a doba trvání pojištění úzce souvisí s výší disponibilních příjmů rodiny, rozsahem pojistné ochrany a výší závazků. U rizikového životního pojištění se nabízí možnost sjednání i dalších připojištění za účelem zvýšení pojistné ochrany klienta. Lze tak dokonce učinit v rámci jedné pojistné smlouvy.

Co je výhodou rizikového životního pojištění?

Pokud si založíte tento druh pojištění, budete mít garantovanou pojistnou částku pro případ úmrtí. Je možnost si sjednat pevnou, ale i klesající pojistnou částku. Pojistná ochrana může být rozšířena různými připojištěními. Uzavření pojištění je již na období 1 roku. Na druhou stranu je ale nutné počítat s tím, že tento druh pojištění v sobě nezahrnuje spořící složku. Rovněž mínusem je fakt nemožnosti daňové uznatelnosti. Podmínky pro daňovou uznatelnost splňuje například kapitálové a investiční životní pojištění. Daňový odpočet se vztahuje jen na produkty se spořící složkou.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ smrti a dožití a nabízí i zhodnocení peněz. Co se týče pojistné částky, tak může být shodná pro obě varianty (pro případ smrti i dožití). Není ale vyloučeno ani zvolení odlišné částky pro tyto situace. Garantuje zhodnocení financí. Podle vyhlášky č. 458/2006 Sb. činí nejvyšší možná výše technické úrokové míry 2,4 %. Kapitálové pojištění je jedním z dlouhodobých produktů. Aby se dosáhlo maximálního zhodnocení, měla by být doba trvání pojištění 10 a více let.

Princip kapitálového životního pojištění

Funguje tak, že ze zaplacené částky se odečtou poplatky a prostředky určené pro krytí pojistné ochrany. Ze zbývajících peněz se vytváří rezerva pojištění. Jestliže klient zemře, tak se pojistná částka vyplácí obmyšlené osobě. Když klient dožije, tak se mu částka vyplatí i s podíly.

V čem je dobré kapitálové životní pojištění?

Získáte garantovanou pojistnou částku pro případnou smrt i dožití. Máte jistotu, že Vaše finanční prostředky budou alespoň minimálně zhodnoceny. Zaplacené pojistné je navíc daňově uznatelné a máte možnost různých připojištění pro rozšíření okruhu pojistné ochrany. Nastavení pojištění ale nebudete moci jen tak libovolně měnit a ani aktivně neovlivníte tvorbu kapitálové hodnoty pojistky.

Umístění kapitálového životního pojištění na trhu

Přestože obsadil pevnou příčku na trhu mezi pojistnými produkty, tak už má největší úspěchy za sebou. V současné době dává více lidí přednost spíše investičnímu životnímu pojištění. Pokud někomu maximálně záleží na pojistné ochraně, volí zase raději rizikové životní pojištění. Peníze, které vložíte do kapitálového ŽP se úročí od 2 % do 2,4 %.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4705 (zivotni-pojisteni.eu#158)


Přidat komentář