Životní pojištění - zabezpečení blízkých

Uzavření životního pojištění je závazek do budoucnosti. Až na pár výjimek se totiž jedná o dlouhodobé spoření. Odborníci proto radí, že by se životní pojistka měla uzavřít co nejdříve. V tomto případě budeme platit menší částku.

Po celém světě bohužel dochází každým dnem k něčemu hodně neočekávanému. Život totiž není jen o dobrých věcech, ale i o těch špatných. I když to někdy nejde, komerční pojišťovny se snaží následky jakéhokoliv neštěstí alespoň částečně vyřešit. Nepomůžou nám sice zapomenout, ale pomohou nám finančně. Nepříjemné události se snaží zmírnit, blízké osoby zase finančně zabezpečit.

Charakteristika životního pojištění

Životní pojištění vzniká uzavřením smlouvy. Poté dochází v pravidelných intervalech k placení smlouvy pojištěným. Smlouvu o životním pojištění uzavírá vlastník a příslušná pojišťovna. Ta je pak nazývána pojistitel. A pojistitel má pak povinnost zaplatit pojištěnému část peněz například na léčení, za trvalé následky úrazu nebo za hospitalizaci, která po úrazu vzniká. Pokud pojištěná osoba umře, oprávněná osoba má nárok na jeho pojištěnou částku.

Kdy je vhodné uzavřít životní pojištění

Životní pojištění určitě nepatří mezi pojištění levná. Proto musí klient předem vše zvážit. Zároveň se ale jedná o velmi výhodný typ pojištění. Lidé jej neuzavírají, protože by se jim něco mělo stát. Uzavírají jej proto, kdyby se jim něco stalo. Životní pojištění totiž řeší nepředvídatelné věci. Někdy však je uzavřít toto pojištění nutné. A to v případech, že pojištěná osoba pracuje v rizikovém povolání. Tam je totiž riziko úrazu či dokonce smrti o mnoho vyšší. Zejména pak, když je rodina na tomto člověku finančně závislá, je to nutnost.

Životní pojištění - bezpečí pro rodinu

Všichni lidé, kteří se okolo životního pojištění točí, připomínají jediné. Životní pojištění se musí předem hodně uvážit. Při rizikovém povolání je ho mít nutnost. Ale i při dalších věcech se toto pojištění musí uzavřít. Sem patří například využití krátkodobého úvěru, sjednání hypotéky či leasingu. V těchto případech se životní pojištění uzavírá na krátko a nemusí se tolik zvažovat. Pokut si však chceme pojistit prakticky svůj život a případně zajistit finančně naše děti a rodinu, kdyby se nám něco stalo, pak se životní pojistka zvážit už musí.

Daňová úleva

Životní pojištění - daňová uznatelnost zaplaceného pojistného. Z daně z příjmu si totiž můžeme odepisovat příspěvek na životní pojištění. Maximálně lze za rok odečíst dvanáct tisíc korun. K této výhodě ale musí být splněny určité podmínky. Jednou z nich je, že až po pěti letech uzavření smlouvy může být sjednaná výplata pojistného. Také se musíme řídit pojistnou částkou. Mezi pěti a patnácti let tato částka činí 40 000 korun, nad patnáct let 70 000 korun. Pojistná osoba navíc musí být plátcem daně z příjmu a plátcem pojištění. Bez splnění všech podmínek nemůže být daňový odpočet uznatelný.

Životní pojištění v ČR

V České republice je znát nárust uzavírání životních pojistek. Lidé si asi častěji pokládají otázku Co kdyby… Většina lidí si totiž uzavírá životní pojištění v případě, že by právě oni zemřeli. Tudíž, ze své pojistky oni vlastně nebudou mít nic. Za to alespoň částečně pomohou rodině. V minulém roce narostl počet uzavřených životních pojistek o čtyřicet procent. Z toho lze vyčíst, že se lidé chovají zodpovědněji, nárust se dá stále očekávat.

Informace k životnímu pojištění

Uzavření životního pojištění je závazek do budoucnosti. Až na pár výjimek se totiž jedná o dlouhodobé spoření. Odborníci proto radí, že by se životní pojistka měla uzavřít co nejdříve. V tomto případě budeme platit menší částku. Pojištění bychom měli být alespoň do šedesátého roku života. Pokud bychom si ho uzavřeli na kratší dobu a zdravotní stav y se zhoršil, pojistka nemusí být prodloužena. Lidé také radí, aby se klienti pojistili na vysokou částku. To z toho důvodu, aby po následku úrazu či smrti mohli příslušné peníze využít na důležité účely.

Pojištění invalidity

Pojišťovny nabádají k tomu, aby si lidé sjednali rovněž pojištění invalidity. To se sjednává jako připojištění k pojištění životnímu. V tomto případě pak pojišťovna poskytuje náhradu v momentě, kdy nám je přiznán plný invalidní důchod. Banky jej doslova vyžadují při poskytnutí vysokých úvěrů. V případě úrazu totiž pojištěný nemůže vydělávat a navíc musí vynaložit peníze, aby se postaral sám o sebe. K tomu všemu je pak připojištění invalidity výhodné.

Druhy životních pojištění

Klienti, kteří se rozhodnou životní pojištění uzavřít, si mohou vybrat z nabídky hned několika služeb. Každé z nich nabízí jinou pojistnou ochranu. Každý si pak individuálně vybere, co vlastně pojistit chce. Známe pojištění rizikové, které je pro zajištění osob blízkých. Kapitálové nám spoří a navíc výhodně zabezpečuje. Důchodové napomáhá k zvýšení úrovně v penzijním věku. Flexibilní zabezpečuje komplexní krytí rizik a investiční lépe zhodnotí vložené vklady. Pro každého je tak výhodnější jiné, klient se musí řídit primárním účelem, za jakým pojištění sjednává.

Konec smlouvy o životním pojištění

Během spoření si ale klient může uvědomit, že na další spoření už nemá peníze. Také se stává, že lidé se svým pojištěním nejsou spokojeni. I proto se stává, že lidé své pojištění vypovědí. K tomu pak není potřeba uvést důvod. Avšak většinou o hodně přichází. Nejen, že může být sankciován, ale přijde o to, co by si naspořil. Pojištění lze do dvou měsíců vypovědět jen písemně a to do dvou měsíců od dne, kdy pojistnou smlouvu uzavřel s osmidenní výpovědní lhůtou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4698 (zivotni-pojisteni.eu#173)


Přidat komentář