Životní pojištění pro Vás i rodinu

Životní pojištění spojuje širokou ochranu zdraví a života s možností výhodného spoření. Životní pojištění lze měnit i během doby jeho trvání. Životní pojištění by měl zvolit, každý kdo chcete finančně zajistit osoby blízké, děti, životního partnera.

Co kryje životní pojištění

Životní pojištění kryje riziko nehody, vážné nemoci, úrazy s trvalými následky nebo vlastní smrti. Životní pojištění je zárukou finanční rezervy především pro osoby, které živí rodinu nebo splácí úvěr, půjčky nebo třeba i leasing. Je na Vás Vaše rodina finančně závislá? Jste hlavní živitel rodiny? Jaké důsledky by mělo pro Vaši rodinu absence Vašeho příjmu? Jak dlouho by trvalo Vaší rodině tento finanční výpadek nahradit?

Životní pojištění jako zhodnocení Vašeho majetku

Při uzavírání životního pojištění se můžete společně s poradcem rozhodnout pro bezpečnější uložení finančních prostředků s garantovaným výnosem, případně aktivněji investovat a uzavřít investiční životní pojištění. Investiční životní pojištění se etabluje především v oblasti investic do podílových fondů.

Životní pojištění a uplatnění daňového odpočtu

Pro daně z příjmu fyzických osob platí možnost daňového odpočtu až do výše 12 000 Kč.

Životní pojištění – v kolika letech se pojistit

Obecně platí, že ten, kdo se pojistil dříve, platí také nižší pojistné. Myšlenka, že do dnešního dne se Vám nic nestalo a že jste tedy ušetřili na pojištění je hazardováním s osudem Vaší rodiny. Myslete už dnes na bezpečí své rodiny a blízkých. S vyšším věkem se sice zhoršují podmínky výše plateb pojišťovně, ale v případě, že se v budoucnu zhorší Váš zdravotní stav, budete rádi, že jste životní pojištění uzavřeli.

Nejlepší životní pojištění

Možná si řeknete, že nejlepší pojištění lze těžko definovat, ale nejvýhodnější jsou jednoznačně dlouhodobé životní pojištění. Ideální je uzavřít pojištění na dobu, která překlene Vaše 60 – 65. narozeniny. Splníte podmínky pro uplatnění daňového odpočtu a navíc dosáhnete lepšího zhodnocení kapitálu. Za minimální délku pojištění se považuje sjednání pojistné smlouvy na dobu 10 let. Kratší pojistky jsou vhodné pouze ke konkrétnímu krátkodobému účelu (např. k zajištění leasingu, úvěru).

Na jakou částku se pojistit

Podle průzkumu je nejvhodnější se pojistit na částku, která bude ve výši dvou až pětinásobku Vašeho ročního příjmu.

Kombinace s životním pojištěním

Díky kombinaci životního pojištění bývají ostatní produkty levnější, než když si je sjednáte samostatně. Výhodou je zajištění v případě plné invalidity. Klient, který se stane plně invalidním, bývá zpravidla zproštěn od placení. Další možná připojištění jsou proti závažným onemocněním, úrazům nebo na výplatu při pracovní neschopnosti nebo hospitalizaci v nemocnici.

Pomoc zkušených poradců

Životní pojištění má mnoho rozdílných parametrů nemusí být pro Vás jednoduché jednotlivé produkty porovnat. Porozumění jednotlivým produktům je, ale důležitým pilířem pro správnou volbu pojištění. Pojišťovací poradce Vám usnadní orientaci v produktech a zároveň Vás provede všeobecnými pojistnými podmínkami, které se týkají konkrétně Vašeho produktu.

Pojistné podmínky

Před uzavřením pojistné smlouvy se seznámíte s pojistnými podmínkami, kde je mimo jiné upraven počátek a konec pojištění, důsledky neplacení, podmínky zproštění od placení, pojistné a doba jeho placení, možné důvody výpovědí, pojistné plnění, omezení plnění pojistitele, podíl na zisku ad.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4701 (zivotni-pojisteni.eu#238)


Přidat komentář