Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti. V rámci dětského pojištění pojistěte hlavně sebe. Jak pojistit dítě. Kapitálové pojištění. Investiční pojištění. Univerzální pojištění. Měli byste určitě hledat takový produkt, u kterého by při úmrtí rodiče nebo člověka, na kte

Životní pojištění může dítěti uzavřít rodič či jiný dospělý. Životní pojištění pro děti je produkt založený na spoření finančních prostředků s možností pojistné ochrany pro děti i dospělé.

V rámci dětského pojištění pojistěte hlavně sebe

Měli byste určitě hledat takový produkt, u kterého by při úmrtí rodiče nebo člověka, na kterém je dítě závislé, došlo k výplatě peněz dítěti a to pro případ, kdy se o něj nebudou moci postarat sami. Pro případ, že by se rodičům něco stalo, je nutné uzavřít pojištění pro případ smrti rodiče. Pokud máte uzavřené kvalitní rizikové životní pojištění nebo jiné životní pojištění a s dobrým krytím v případě vaší smrti nebo invalidity, tak se nemusíte o nic bát. Za zamyšlení také stojí sjednání připojištění pro případ trvalé invalidity a zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity.

Jak pojistit dítě

Pokud chcete, aby vaše dítě získala i tzv. bolestné, pak si zvolte takový produkt, díky kterému bude vaše dítě úrazově pojištěno. Pokud dojde k úrazu, je dítěti podle vážnosti úrazu vyplacena pojistnou smlouvou stanovená částka. Také lze dítě pojistit na případ, že dítě onemocní některou z vážných onemocnění, jako je např. cukrovka, meningitida, encefalitida apod., protože i v tomto případě je vyplacena sjednaná pojistná částka. Pojištěný má nárok na denní odškodné za každý den léčení úrazu či hospitalizace. Pro hodně lidí je spořicí složka důvodem k uzavření pojištění. Dětské produkty se na trhu vyskytují opět ve čtyřech základních podobách:

  • Pro zajištění životního pojištění kontaktujte poradce.

Kapitálové pojištění

V případě úmrtí pojištěného rodiče vyplatí pojišťovna dítěti sjednanou pojistnou částku. Pokud se dítě dožije předem pevně daného věku např. 18 let nebo uzavře manželství, vyplatí mu pojišťovna garantovanou pojistnou částku pro případ dožití.

Investiční pojištění

Pojišťovna vede každému klientovi individuální účet, který je tvořený investičními podílovými jednotkami. Hodnota pojistného plnění v případě smrti rodiče nebo dožití dítěte je vázána na hodnotu individuálního podílového účtu k datu pojistné události. Investiční riziko nese dítě.

Univerzální pojištění

Od kapitálového životního pojištění se liší zejména variabilitou pojistného, parametrů pojištění, možností vyčerpat část hodnoty pojištění v průběhu trvání pojištění a možností kdykoliv vložit mimořádné pojistné. Během pojistné doby lze pojistnou částku měnit apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4703 (zivotni-pojisteni.eu#293)


Přidat komentář