Zajistit rodinu nebo spořit?

V České republice je životní pojištění nabízené zhruba čtyřiceti pojišťovnami. Rizikové životní pojištění - vyhrát nad rizikem. Kapitálové životní pojištění. Investiční životní pojištění - vydělávejte jako makléř.

Životní pojištění je druh finančního produktu, obdoba dlouhodobého spoření s výnosem

které navíc krije rizika spojená s případným zraněním nebo úmrtím (jako například zajištění rodiny nebo splácení dluhů). Kromě zhodnocení vlastních úspor životní pojištění také nabízí úsporu na daních, které mohou činit až 12.000Kč ročně. V některých případech na životní pojištění také přispívá zaměstnavatel. Se životním pojištěním se zároveň Váš vklad zhodnocuje. Hodí se také v případě, když si pořizujete hypotéku nebo si půjčujete větší částku peněz - životním pojištěním můžete ručit za půjčku řádově ve výši stovek tisíc korun.

V České republice je životní pojištění nabízené zhruba čtyřiceti pojišťovnami

v nejrůznějších variantách (jak základních, tak rozšířených). Především se liší v rozsahu krytí pojistných rizik. U rozšířených se navíc objevují různá připojištění a jiné výhody. Protože každému z nás vyhovuje něco jiného, je vhodné pojištění věnovat pečlivý výběr. Je zde na místě kontaktovat pojišťovacího poradce, který pomůže a poradí s výběrem vhodné pojistky, která bude odpovídat Vašim individuálním potřebám.

Investiční životní pojištění - vydělávejte jako makléř

Investování se obecně v současné době stále uplatňuje ve finančnictví a už to není pouze doména makléřů, kteří tráví svůj život u kurzů a při nákupech a prodejích, kdy se snaží kupovat za nejnižší cenu a prodávat za co nejvyšší. V podstatě se dá říci, že na tomto principu funguje celé investování na finančních trzích. Investování se promítlo do bankovnictví, kdy je možné hodnotu peněz zvyšovat nejen úrokem, ale v podstatě ziskem z investování. A v poslední době se toto investování promítá i do pojišťovnictví, kdy si každý klient jednotlivých pojišťoven může pořídit produkt, který funguje právě na principu investování, tedy investiční životní pojištění, která má, jako klasické investování, své výhody a nevýhody. Princip životního pojištění je poměrně jednoduchý. Na člověka číhají různá nebezpečí, která jsou nepředvídatelná, ale jejichž dopad může být v podstatě katastrofální. Právě pro tyto účely je zde životní pojištění, které nemá člověka uchránit, ale má pokrýt následky, které nastanou, pokud dojde k pojistné události, kterou může být smrt nebo dožití určitého smlouvou stanoveného věku.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je v podstatě pojištěním, z kterého se následně vyvinulo investiční životní pojištění. Jejich podstat je stejná, ale liší se samozřejmě v onom „investičním“ prvku. Zde by bylo na místě definovat, co to vlastně je životní pojištění, a jak funguje, aby bylo snazší pochopit, co to je kapitálové životní pojištění, od kterého je zase snazší pochopit, o co jde v investičním životním pojištění. Obecně lze o pojištění říci, že je sjednáváno za účelem získání určité částky, pokud dojde k pojistné události, která je stanovena ve smlouvě. Nejčastěji se jedná o pojištění proti různým úrazům či dokonce proti úmrtí, ale pojistit se dá i proti dopadům přírodních živlů, proti krádežím, povinně se například musí pojišťovat zaměstnanci a povinné je i pojištění odpovědnosti za provoz vozidla, známé povinné ručení.

Rizikové životní pojištění - vyhrát nad rizikem

O rizikovém životním pojištění se dá říci, že je jedním ze základních produktů v oblasti životních pojištění. Základním prvkem rizikového investičního pojištění je skutečnost, že zde neexistuje spořící složka, není zde tedy tvořen kapitál, odtud tedy základní odlišnost od kapitálového či investičního životního pojištění. V tomto případě je tedy pojištění skutečně pouze pojištěním, které se váže k pojistné události, která může mít dvojí charakter, jak je tomu u životního pojištění obecně.Může být uzavřeno buď pro případ smrti anebo pro případ dožití, kdy pojistná částka je vyplacena v případě, kdy nastane ve smlouvě uvedená pojistná událost. Je zde tedy nabízena pouze pojistná ochrana, v podstatě nic jiného. Z výše popsaného také vyplývá, že oproti kapitálovému či investičnímu živnostenskému pojištění má rizikové pojištění jednu velkou nevýhodu, kterou je skutečnost, že o částku pojistného nelze snížit daňový základ. V rámci rizikového životního pojištění je nutné si uvědomit, že klient sice může určit, na co půjde pojistná částka, která je smluvně dohodnuta, ale nemůže tuto částku dostat, pokud nedojde k pojistnému plnění. V podstatě to tedy znamená, že klient si může určit, zda chce zaopatřit své blízké, anebo raději vinkulovat ve prospěch úvěrové společnosti, ale pokud nedojde k pojistnému plnění, tedy k úmrtí klienta, nemůže být žádné plnění vyplaceno.

Zajistit rodinu nebo spořit?

Klient si tedy musí uvědomit, zda mu jde o zaopatření svých blízkých, anebo zároveň o spoření. Zde je pak důležité si nesplést produkty, protože u rizikového životního pojištění skutečně k žádnému spoření nedochází. Je tedy vhodné pouze k zaopatření rodinných příslušníků, nebo k vinkulaci. I přesto, že rizikové pojištění na první pohled nenabízí mnoho možností, i zde je určitá variabilita, která umožňuje každému klientovi si přizpůsobit smlouvu dle svých potřeb a hlavně také dle svých možností. Stanovit zde lze výše pojistné částky a doba trvání životního pojištění, což se odvíjí od možnosti klienta (rodiny) platit pojistné a jeho výši, je tedy nutné si uvědomit, jaké má rodiny příjmy, jaká má být šíře pojistné ochrany, ale také jaká je výše rodinných závazků. Je nutné se ujistit, že rodina bude skutečně disponibilní k tomu, aby platila sjednanou částku. Výhodou rizikového životního pojištění je skutečnost, že i k němu, podobně jako ke kapitálovému či investičnímu životnímu pojištění lze přidat i další formy připojištění, které zvyšují ochrany pojištěného. Mohou to být připojištění proti úrazu, invaliditě či například proti vážným chorobám. V podstatě se tedy dá říci, že rizikové životní pojištění je pojistným produktem, kde pojištění je na prvním místě, a pokud má klient zájem jej využít, měl by vědět, do čeho jde a že skutečně nedostane nic navíc, kromě plnění při vzniku pojistné události.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4700 (zivotni-pojisteni.eu#193)


Přidat komentář