Co víte o životním pojištění?

Co víte o životním pojištění? Co bychom měli vědět o pojištění se spořící složkou? Jak si poradit s nadprůměrnými výnosy? Pojištění s garantovaným zhodnocením. Jak je to s výhodami jednorázových vkladů? Pojištění a daně.

Každý z nás není zrovna finanční expert

ale většina si povšimla, že nechat peníze jen tak ležet doma v šuplíku nebo na obyčejném účtu je zcela zbytečné. U vašich ponožek se jim sice nic nestane, ale jejich kupní hodnota bude neustále slábnout. Jaký krok tedy podstoupit, aby jejich kupní síla rostla? Po několika letech se v českých i zahraničních bankách působících na českém trhu objevují nabídky na výhodné zhodnocení financí přes terminované účty přesahující i tři procenta ročně, přesto se společně poohlédněme i po jiných možnostech, které náš trh spotřebitelům nabízí. Určitě zajímavá by pro nás mohla být nabídka životního pojištění, které neplní jen svou základní funkci poskytovat finance v nepříznivém životním období, ale umožňuje také získat nadprůměrný finanční výnos. Velký ohlas v dnešní době zažívá životní pojištění s garantovaným zhodnocením, které spotřebitelům nabízí jistotu, že předem daný finanční výnos obdrží i v době ekonomické krize.

Co víte o životním pojištění?

Pro každého finančního laika je určitě těžké se v haldě nabídek na životní pojištění vyznat, nebo poznat, které se bude hodit právě jim. Proto připisujeme malou radu: Rozdělme si životní pojištění na riziková a se spořící složkou. Uvědomme si, že riziková životní pojištění neslouží ke spoření a jejich hlavním cílem je finančně zabezpečit blízké osoby pojištěného, pro případ ztráty na životě, v posledních letech se velmi často používají k zajištění hypoték nebo jiných produktů s uvěrovým charakterem.

Co bychom měli vědět o pojištění se spořící složkou?

Jiná situace nastává u kapitálových, investičních nebo univerzálních životních pojištění, u nichž z vlastního pojištění odchází pouze část zaplaceného pojistného ( v případě smrti, nemoci, invalidity…) a další část bude náležet pojišťovně, která si vyhrazuje právo na vhodnou investici tak, aby se klientovi co nejlépe zhodnotila ( čili risk 50:50 buď vydělám, nebo prodělám) – to je ta ,,spořící složka´´, díky níž se životní pojištění řadí mezi investiční nástroje patřící k velké oblibě. Většina lidí proto používá životní pojištění jako nástroj pro dlouhodobé ukládání a zhodnocování svých financí. Dlouhodobým však musíme rozumnět časový úsek dlouhý minimálně pět let, spíše však počítejme s obdobím mnohem delším, protože váhodnost vašeho životního pojištění se ukáže nejdříve až za patnáct ne-li padesát let. Souvislost můžeme také vidět v tom, že zatímco si banka naúčtuje nepřeberné množství poplatků za vedení účtu průběžně, u pojištění se nám poplatek odečítá už při podepsání smlouvy. V pozdějších letech proto kapitálová hodnota roste mnohem rychleji.

Jak si poradit s nadprůměrnými výnosy?

A však i u životních pojištění se spořící složkou jsou různé rozdíly. V posledních pěti letech si Česká republika získala oblibu v investičních životních pojištění, které dávají šanci na vysoký finanční výnos při kladné a příznivé situaci na finančním trhu. Každý klient má právo volby investičního plánu. To znamená, že každý klient si může sám vybrat, do kterých odvětví finančního světa, budou jeho investice posílány a tím ovlivnit výnos svých vložených peněz. Klient si však musí uvědomit riziko, že při finanční nestabilitě trhu se bude jeho výnos den ode dne měnit. I zde však platí všemi známé pravidlo dočkej času jako husa klasu – při nynější finanční krizi proto svá pojištění nerušte ani se nebojte založit nová. Po uklidnění finančního trhu budou ceny opět růst.

Pojištění s garantovaným zhodnocením

Velkým rizikům spojeným s finanční krizi můžeme předejít uzavřením pojištění s garantovaným zhodnocením - například kapitálového nebo univerzálního životního pojištění, u nichž pojišťovny zaručují minimální zhodnocení z jakékoli částky vloženýc peněz. I v době současné finanční krize se výška zhodnocení pohybuje okolo 2,5% ročně plus podíly ze zisku, které výnosy dále zvyšují. Jedním z příkladů z praxe je životní pojištění, kdy pojišťovna připisovala svým klientům v předchozích letech zhodnocení až 5,5%. Loňská meziroční míra inflace však činila 3,6%. Gratulujeme proto klientům s tímto uzavřeným pojištěním, jelikož peníze vložené do tohoto pojištění se na rozdíl od řady jiných finančních instrumentů skutečně zhodnotily. Pro náročnější klienty na finančním trhu dokonce existuje i kombinace pojištění s garantovaným zhodnocením a investičním pojištění, které spojují výhody obou druhů životních pojištění.

Jak je to s výhodami jednorázových vkladů?

U většiny typů životních pojištění se spořící složkou se setkáme s nabídkou pojišťoven platit nejenom pravidelné částky v pravidelných intervalech, ale také jednorázové vklady při finační dispocizi klienta, kdy klient disponuje větším obnosem peněz a neví co s nimi. Jednorázové vklady zatím nejsou příliš hojně využívány, ale jejich výhoda spočívá také v tom, že kapitálová hodnota nově vložených peněz nabývá daleko rychleji, než hodnota pravidelných vkladů. V poslední době také banky svým klientům nabízejí možnost přizbůsobení svému finančnímu stavu. Což v praxi znamená například změnu rozsahu pojištění, nebo podíl pojistného určené na spoření.

Pojištění a daně

Daňové poplatníky určitě potěšíme a to z důvodu, že u soukromého životního pojištění se spořící složkou si lze odečíst právě tu spořící složku od základu pro výpočet daně z příjmů. Podmínkou je však pojištění sjednané na dobu delší než 5 let a která končí nejdříve v roce, kdy pojištěný dosáhne 60 let věku. Spořící složku si můžeme odečíst až do výše 12.000Kč ročně, čímž se naše celkové zhodnocení investovaných peněz zvyšuje. Pokud jste se rozhodli nenechávat nadále vaše finance odpočívat v šuplíku nebo pod polštářem, přejeme vám mnoho úspěchů v založeí životního pojištění a nadále krásné výnosy z vašeho rozhodnutí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4699 (zivotni-pojisteni.eu#183)


Přidat komentář