Možnosti daňových odpočtů u životního pojištění

Splácíte úvěr, platíte účty, založili jste rodinu? Za jakých okolností uvažovat o uzavření životního pojištění? Možnosti daňových odpočtů u životního pojištění. Jaké jsou podmínky pro odpočet z daní u ŽP? Jaká je výše pojistného a kdo si jej může založit?

Splácíte úvěr, platíte účty, založili jste rodinu?

Životní pojištění je tu právě pro Vás, aby Vám zaručilo pocit jistoty. Každého z nás může zaskočit nečekaná událost a naráz změnit celý život. Proto je lepší včas si uzavřít životní pojištění. Vámi vložení peníze nemusí ale zahálet, nýbrž se navíc i zhodnocovat. V současnosti je v nabídce mnoho druhů životních pojištění, výjimkou není ani dětské životní pojištění, které myslí na zajištění dítka v případě nepříznivých událostí a současně i jeho zabezpečení do budoucna.

Za jakých okolností uvažovat o uzavření životního pojištění?

Podstatné je, jestli je někdo finančně závislý na Vašem příjmu, tzn. jste hlavním živitelem rodiny, Váš příjem je rozhodující apod. Pokud do Vašeho rodinného rozpočtu přispíváte zejména Vy, je dobré uvažovat o životním pojištění. Mysleli jste na skutečnost nechat se v mládí zajistit pro nepříznivý zdravotní stav v pozdějším věku? Tady je rozhodujícím faktorem čas. Čím dříve si životní pojištění uzavřete, tím ochotněji Vás pojišťovny pojistí. Se zvyšujícím se věkem roste i cena pojistky. Chcete si vzít úvěr na dům, koupit automobil apod.? Pak se životnímu pojištění stejně nevyhnete. Chtějí mít jistotu, že budete schopni svým závazků dostát. 

Možnosti daňových odpočtů u životního pojištění

Fyzické osoby a jejich zaměstnavatelé mohou uplatnit daňové úlevy. Část zaplaceného pojistného se odečítá od základu daně z příjmu. Jednotlivec je omezen maximální hranicí 12 tisíc korun za rok a zaměstnavatel může odečítat až 8 tisíc korun ročně (za každého zaměstnance). Na tuto odečtenou částku se už nevztahuje placení sociálního a zdravotního pojištění.

Jaké jsou podmínky pro odpočet z daní u ŽP?

Jsou přesně vymezeny podmínky, které musí dodržet každý , kdo chce daňové odpočty uplatnit. Musí existovat platná smlouva o životním pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti či dožití. Dále musí pojistná doba činit alespoň 5 let. Pojištění bude končit v roce, ve kterém osoba dovrší 60 let a rovněž je stanovena i výše minimální pojistné částky v závislosti na délce pojistné doby (pojistná doba 5- 15 let 40 tisíc korun; pojistná doba 15 a více let 70 tisíc korun). 

Jaká je výše pojistného a kdo si jej může založit?

Výše pojistného se určuje individuálně. Každému klientovi se vypočítá zvlášť. Podstatnými ukazateli jsou: věk, zdravotní rizika a výše pojistné částky. Většinou lze pojistné platit měsíčně nebo ročně, ale není vyloučeno ani jednorázově předplatit celé pojistné. Životní pojištění si nemůže sjednat každý. V úvahu se berou zdravotní rizika a věk. Klient může být úplně odmítnut pro sjednání ŽP (například pokud už prodělal infarkt).

Popis investičního životní pojištění

Je druhem životního pojištění, u kterého výše plnění závisí na hodnotě podílových jednotek. Zatímco u kapitálového životního pojištění se pojišťovna zavázala vyplatit částku při dožití se do konce pojištění, u investičního ŽP toto neplatí. Důležité pro Vás bude, jak se povede Vašemu investičnímu portfoliu, jelikož investiční riziko zůstává zcela na klientovi, odpovědnost nenese pojišťovna jako u kapitálového ŽP. Za stejné pojistné tak může klientovi náležet větší či menší pojistné plnění než v případě kapitálového ŽP.

Průběh investičního ŽP

Při sjednání investičního životního pojištění zakládá pojišťovna klientovi individuální účet. Účet se skládá z investičních podílových jednotek, které pojišťovna nakupuje buď za celé Vaše uhrazené pojistné, nebo za jeho část. Pojistné plnění v případě dožití souvisí s hodnotou Vašeho podílového účtu ke dni pojistné události. Z podílového účtu jsou pojišťovnou strhány poplatky a pojistné pro případ smrti. U tohoto druhu pojištění jsou poplatky zcela přehledné (strhají se ze zaplaceného pojistného nebo z podílového účtu na podkladu aktuálního sazebníku), což se nedá tvrdit u kapitálového ŽP.

Investiční životní pojištění a investiční fondy

IŽP nám může připomínat otevřené podílové fondy. Klient nakupuje podílové jednotky a volí z určitých investičních fondů. Jeho úspory se tak mohou mnohem lépe zhodnotit, než prostřednictvím penzijního připojištění či kapitálového životního pojištění. Investiční společnosti však vychází z jiné legislativy než pojišťovny. Tím je výrazně ovlivněn celý produkt například z hlediska úlev na daních (u IŽP je možný daňový odpočet), poplatků a administrativy.

Spoření s investičním životním pojištěním

Investiční ŽP je dobré především pro ty, kteří chtějí mít pojištěný svůj život a zároveň i zhodnocené peníze. Je zde zapotřebí podstoupit určitou míru rizika, protože bez něj by bylo zhodnocení jen zanedbatelné. Produkt je určený tomu, kdo spoří peníze do pozdějšího věku, ale nebaví ho trávit hromadu času pozorováním a obchodováním s akciemi nebo podílovými jednotkami. Investiční životní pojištění je zkrátka nenáročné na „údržbu“.

Orientace ve finančních produktech životního pojištění

Životní pojištění je rozděleno na docela složité peněžní produkty. Laik tomu sám jen těžko porozumí, protože mnohdy bývá jádro pojišťovacích produktů obtížné i pro odborníka.

Investiční programy

Obvykle jsou nabízeny konzervativní, vyvážené i dynamické programy. Konzervativní program myslí na klienty, kteří chtějí jistým způsobem zhodnotit peníze, ale nehodlají se vystavit investičnímu riziku. Vyvážený program je určen pro ty, kteří akceptují určitou míru rizika za účelem zhodnocení financí. Dynamický program je charakteristický ochotou přistoupit k vyššímu finančnímu riziku s cílem dosáhnout velkého výnosu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4691 (zivotni-pojisteni.eu#133)


Přidat komentář