Komplexní Kapitálový - Životní Program

Poradci Vám skloubí pojištění se spořením, abyste Vy i Vaše rodina byli zabezpečeni pro případ nenadálých událostí. Vždyť každý si zaslouží důstojný život jak během produktivního života, tak během svého stáří.

Životní pojištění

je produkt, který kryje hlavně riziko smrti, ale jsou zde i další důvody. Odborníky je nazýván Komplexní Kapitálový Životní Program. Životní pojištění chrání Váš život a život Vaší rodiny pro případ nenadálých událostí. Životní pojištění se obecně skládá z pojistky a kapitálu, který je možný vybrat po sjednané době. Řada lidí si neuvědomuje, (především, když jsou mladí), že v případě nemoci již nemusí být nikdy pojištěni.

Životní kapitál

Jak již bylo zmíněno, životní pojištění se skládá z vlastního pojištění a kapitálu. Často se stává, že jste v minulosti uzavřeli nějakou pojistku a dále se o to nestaráte. Když se Vás někdo zeptá, tak odpovíte „já už pojistku mám“. Jste si jistí, že Vaše pojistka opravdu dostatečně kryje Vaše životní rizika?

Nejvhodnější je zdarma se obrátit na poradce a nechat si udělat revizi svého pojištění.

Zajištění úvěru – zajištění rodiny

Jestliže potřebujete uzavřít pojistku především, jako krátkodobou ochranu například pro neschopnost splácet úvěr, vyplatí se zvolit krátkodobé životní pojištění, které dostatečně kryje míru hrozícího rizika. Jiná situace nastává v případě rozhodnutí o celoživotním pojištění života a v podstatě také Vaší rodiny. Jedná se o důležité rozhodnutí, které si zaslouží čas pro výběr správné volby.

Daně a životní pojištění

Na životním pojištění je možné vyčerpat až 12 000 Kč za rok k odečtení daňového základu.

Poradenství

Poradci před tím než mohou uzavírat životní pojištění, prochází řadou školení, které jsou certifikovány zkouškou u ČNB. Díky dosaženému vzdělání poradců získáte profesionální úroveň nabízeného poradenství.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4689 (zivotni-pojisteni.eu#43)


Přidat komentář