Je životní pojištění nezbytné?

Životním pojištěním získá pojištěný a jeho rodina pojistnou ochranu. Mimo základního principu tohoto pojištění poskytuje životní pojištění také možnost zajímavého finančního zhodnocení vložených prostředků.

Proč uzavřít životní pojištění

Životní pojištění je jistotou pro pojištěného člověka i jeho blízké pro případ nepředvídatelných událostí.

Co přináší uzavření životního pojištění

Životním pojištěním získá pojištěný a jeho rodina pojistnou ochranu. Mimo základního principu tohoto pojištění poskytuje životní pojištění také možnost zajímavého finančního zhodnocení vložených prostředků. O detailním rozsahu pojistné ochrany Vás bude informovat náš poradce.

Je životní pojištění nezbytné?

Hlavním cílem životního pojištění je zajistit finančně rodinu a osoby, které jsou Vám blízké pro případ Vaši smrti. Životní pojištění je vhodné pro osoby, které chtějí pokrýt riziko vlastní smrti. Životní pojištění by mělo být nezbytné v případech, kdy je na Vás Vaše rodina finančně závislá, plánujete si pořídit vlastní bydlení například prostřednictvím hypotéky, chcete čerpat úvěr nebo využít leasing. Životní pojištění patří mezi velmi variabilní a flexibilní pojištění, které Vám sestaví poradce na míru.

Plnění z životního pojištění

Životní pojištění kryje především riziko smrti. Pojišťovna vyplácí pojistné plnění oprávněným osobám, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo na základě dědického řízení. Smrt není však jedinou podmínkou pro vyplacení životní pojistky. Smlouva na životní pojištění se sjednávána i pro případ dožití, kdy po uplynutí určité sjednané doby dochází k výplatě finančních prostředků. Výplata pojistky lze v tomto případě vyplatit jednorázově nebo v pravidelných splátkách. Výše plnění životního pojištění vždy záleží na podmínkách sjednaných v pojistné smlouvě.

Výběr životního pojištění

Při uzavírání životního pojištění Vám položí poradce několik zásadních otázek. Důležité je zda chcete uzavřít životní pojištění z důvodu krátkodobého zajištění leasingu, hypotéky, úvěru nebo z důvodu zajištění rodiny pro případ, že by se Vám něco stalo.

Kdo by měl uzavřít životní pojištění

  • Je na Vás finančně závislá Vaše rodina?
  • Jste si jistí, že i za deset, dvacet let budete tak zdraví, že Vás bude pojišťovna ochotná pojistit?
  • Budete si chtít v budoucnu úvěr na dům, auto nebo na podnikatelské aktivity?
  • Neohrozí Váš zdravotní stav v budoucnu schopnost splácet to co jste už vybudoval, ale ještě nesplatil?

Nevýhoda životního pojištění bez konkurenčního přehledu

Při volbě životního pojištění se můžete spolehnout na vlastní úsudek a můžete navštívit některou pojišťovnu. Při návštěvě pojišťovny je Vám předložena nabídka pouze dané pojišťovny, která se, ale obvykle nezmíní o konkurenčních produktech.

Uzavřete životní pojištění co nejdříve - ušetříte

Pro životní pojištění platí, že uzavřete-li pojistnou smlouvu dříve, budete také platit nižší pojistné.

Životní pojištění a délka pojištění

Při uzavírání životního pojištění je vhodné se pojistit alespoň do věku 60 let. Při obnovení pojistky například v 50 letech je možné, že nebude Váš zdravotní stav akceptovaný pojišťovnou.

Na jakou částku se pojistit

Pojistěte se na částku, která bude dostatečně vysoká. Při zabezpečení rodiny by měla výše případného pojistného plnění představovat alespoň Váš několikaletý roční příjem.

Pojištění invalidity

Pojištění invalidity, které požadují například banky při poskytování úvěrů. Nezapomínejte, že při trvalé invaliditě bude i Vy potřebovat prostředky pro svůj vlastní život.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je orientované jako pojištění na konkrétní částku, která je vyplacena blízkým v případě Vaši smrti. Rizikové životní pojištění neobsahuje spořící složku a veškeré zaplacené pojistné je spotřebováno na pojistnou ochranu.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění v sobě zahrnuje pojištění jak pro případ smrti tak pro dožití. Částka na kapitálové pojištění může být pro obě rizika stejná nebo si klient může zvolit individuálně pojistnou částku pro případ smrti a samostatně pojistnou částku pro případ dožití.

Garantované zhodnocení finančních prostředků

Maximální výše technické úrokové míry činí 2,4 % (vyhláška č. 458/2006 Sb.). Kapitálové pojištění je dlouhodobý produkt, který je určený pro zhodnocení. Doporučená doba pro kapitálové životní pojištění je minimálně 10 let.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění kombinuje pojistnou ochranu s možností finančního zhodnocení, které obvykle vyšší než u kapitálového životního pojištění, které ale nebývá garantováno. Dosažené zhodnocení je závislé na volbě investiční strategie a investičního rizika.

Investiční životní pojištění – pro koho je vhodné

Investiční životní pojištění je vhodné pro ty, kdo:

  • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky,
  • chtějí aktivně ovlivňovat spořící složku pojištění různou volbou investiční strategie,
  • akceptují vyšší míru rizika podle zvolené investiční strategie,
  • chtějí zabezpečit své blízké v případě smrti,
  • chtějí volně nakládat s naspořenými finančními prostředky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4693 (zivotni-pojisteni.eu#208)


Přidat komentář