Životní pojištění

Toto pojištění si sjednávají lidé, na kterých je finančně závislá celá rodina nebo někteří členové. Příkladem může být manžel, jehož manželka je s dítětem na mateřské dovolené. Pojistnou událostí je smrt pojištěného, a to z jakékoliv příčiny... více


Sjednání životního pojištění by mělo být samozřejmý pro ty, na jejichž příjmu jsou závislí jiní lidé, např. děti, rodiče nebo manžel(ka). Pokud se rozhodnete čekat na uzavření smlouvy o životním pojištění do doby, kdy ho budete opravdu potřebovat... více


Druhy životních pojistek. Jaké zhodnocení můžu očekávat? Rizikové životní pojištění. Výhody a nevýhody rizikového životního pojištění. Kapitálové životní pojištění. Výhody a nevýhody kapitálového životního pojištění. více


Co je to životní pojištění? Kdo by měl životní pojištění určitě uzavřít? Co to znamená v praxi? Jaké jsou výhody životního pojištění? Má životní pojištění nějaké nevýhody? Jak vybrat to nejlepší životní pojištění? V jakém věku je nejlepší se pojistit? více


Pokud se pojištěnému přihodí nějaká událost, která je vymezená v pojistné smlouvě, a klient zemře, bude oprávněným osobám vyplaceno plnění, které bylo sjednané v pojistné smlouvě. Za oprávněné osoby jsou v tomto případě považováni dědici nebo osoby... více