Životní pojištění

Proč právě životní pojištění

Životní pojištění

Proč právě životní pojištění? Podstata životního pojištění. Bezpečnost životního pojištění. Kdy a kde se doporučuje uzavřít životní pojištění. Obecně lze říci, že životní pojištění je vhodné uzavřít co nejdříve... více


Investiční životní pojištění. Každý klient může zvolit mezi několika investičními fondy, které se liší předpokládaným zhodnocením finančních prostředků a postupnou mírou rizika. Důchodové pojištění. více


Životní pojištění totiž není jedním konkrétním produktem, ale spíše kategorií, kam spadá velký počet variant. Základní idea je ale jasná, životní pojištění by si měli uzavřít lidé, kteří chtějí zaopatřit rodinu v případě své smrti. více


Životní pojištění by mělo být nezbytné pro živitele rodiny tedy pro osoby, na kterých je zbytek rodiny závislý. Životní pojištění se doporučuje také osobám, které se chystají využít hypoték, leasingů, či úvěrů. více


Základním kamenem životního pojištění je pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pokud se přihodí pojištěnému nějaká událost, která je uvedena v pojistné smlouvě (například zemře, stane se invalidním), dojde k výplatě pojistného plnění... více


Princip životního pojištění. Daňová zvýhodnění. Popis kapitálového životního pojištění. Spoření s kapitálovým životním pojištěním. Existují nějaké druhy kapitálového životního pojištění? Pojištění pro případ dožití s vrácením zaplaceného pojistného. více


Účel životního pojištění

Životní pojištění

Stále ještě nejste rozhodnuti, zda být jenom pojištěn nebo využít výhodný kapitál? Finanční zabezpečení rodiny pro případ úmrtí nebo poškození zdraví a krytí z toho vyplývajících finančních rizik... více


Finanční zajištění blízkých osob. Způsob investice - kapitálové životní pojištění. Investiční životní pojištění - investiční strategie. Pojistná ochrana a současné zhodnocování peněz + daňové úlevy. Založit či nezaložit si životní pojištění? více


Životní pojištění a výběr vhodné pojišťovny. Postup při výběru nejvhodnější pojistky. Základní rizika - životní pojištění. Stanovení případných připojištění. Určení odpovídající pojistné částky k jednotlivým složkám pojištění. více


Životní pojištění – finanční produkt. Výlet do historie s životním pojištěním. Důvod vzniku pojišťoven. Životní pojištění - jak nedoplatit. Druhy životního pojištění. Základní varianty životního pojištění. Rizikové životní pojištění. více


Životní pojištění určitě nepatří mezi pojištění levná, proto musí klient předem vše zvážit. Zároveň se ale jedná o velmi výhodný typ pojištění. Uzavírají jej proto, kdyby se jim něco stalo. Životní pojištění totiž řeší nepředvídatelné věci. více


Hlavní cíl - Životní pojištění

Životní pojištění

Někdo si myslí, že sjednat si životní pojištění je jako vyhazovat peníze oknem. Hlavní cíl ŽP. Doporučení před uzavřením pojistné smlouvy. Na jak dlouho uzavřít životní pojištění? Co je to konverze? Je dobré mít svého stabilního poradce. více


Spektrum životního pojištění

Životní pojištění

Typů životních pojištění je hned několik. Každému z nás vyhovuje něco jiného. Rozhodující je však primární účel, se kterým pojistku chceme uzavřít. Výběr je pak už individuální. Na výběr je hned z pěti různých životních pojištění. více


Pojištění pro případ dožití

Životní pojištění

Jaké jsou druhy kapitálového životního pojištění? Pojištění pro případ dožití s vrácením zaplaceného pojistného. Pojištění pro případ dožití. Pojištění pro případ smrti a dožití. Pojištění s částečnými výplatami. Navrácení pojistného. více


V životě čeká na člověka mnoho úskalí a nebezpečí. Sjednání životního pojištění si nejprve dobře rozmyslete. Co přináší uzavření životního pojištění? Pro koho je určeno životní pojištění? Kdy jsou prostředky z životního pojištění vyplaceny? více