Pojištění firmy

Popis investičního životního pojištění (IŽP). Průběh IŽP. Pro koho se hodí IŽP? Podmínky IŽP. Důchodové životní pojištění. Charakteristické znaky důchodového ŽP. Životní pojištění a úspora na daních. Jaké jsou podmínky nutné pro daňový odpočet. více


Nabízí pojišťovny také životní pojištění pro firmy? Kolektivní pojištění osob. Je možno sjednat více připojištění k základním životnímu pojištění? Úrazové pojištění. Pojištění vážných onemocnění. Pojištění pro případ trvalé invalidity. více


Které rizika se pojišťují

Pojištění firmy

Nejzákladnější formou životního pojištění je pojištění rizika smrti. Toto pojištění by měli uzavírat hlavně lidé, kteří živí rodinu a rodina je na jejich příjmu finančně závislá. Pak mají jistotu, že v případě smrti o ně bude postaráno. více


Proč se pojistit? Druhy životního pojištění. Daňové zvýhodnění. Kapitálové životní pojištění. Výplata peněz. Vkladové pojištění. Investiční životní pojištění. Podobnost s kapitálovým životním pojištěním. Rizikové životní pojištění. více


Splácíte úvěr, platíte účty, založili jste rodinu? Za jakých okolností uvažovat o uzavření životního pojištění? Možnosti daňových odpočtů u životního pojištění. Jaké jsou podmínky pro odpočet z daní u ŽP? Jaká je výše pojistného a kdo si jej může založit? více


Myslíte na svou budoucnost? Máte strach při myšlence, co kdyby… ? Pro vás, ale i pro řadu dalších lidí na českém trhu funguje životní pojištění. Jako jeho hlavní cíl je zabezpečit rodinu a blízké po nečekané smrti pojištěného. více


Poradci Vám skloubí pojištění se spořením, abyste Vy i Vaše rodina byli zabezpečeni pro případ nenadálých událostí. Vždyť každý si zaslouží důstojný život jak během produktivního života, tak během svého stáří. více


Co se Vám vybaví pod pojmem životní pojištění? Hlavním účelem tohoto pojištění je pojištění smrti účastníka pojistné smlouvy. Toto pojištění je tedy zejména vhodné pro živitele nebo živitelky rodin, které si museli např. v souvislosti s bydlením vzít úvěr více


Životním pojištěním získá pojištěný a jeho rodina pojistnou ochranu. Mimo základního principu tohoto pojištění poskytuje životní pojištění také možnost zajímavého finančního zhodnocení vložených prostředků. více